Home  »  Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden

‘Samenwerken aan kennis’ is het motto van ENBO.

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond kent drie aandachtsgebieden:

Informatiecentrum:
Met het informatiecentrum willen we bodemkennis, die bodemprofessionals nodig hebben in hun dagelijkse praktijk van duurzaam bodemgebruik beschikbaar, geschikt en toepasbaar maken. Doel is de eenduidigheid en het gebruiksgemak van de beschikbare kennis te vergroten. 

Aanbod van opleidingen en trainingen:
De BodemBreedAcademie (BBA) is ons platform voor vakgerichte opleidingen voor bodemprofessionals. Het matcht vraag en aanbod op het gebied van cursussen en trainingen in de bodem- en milieuhygiënische sector. Dit aanbod is erop gericht om schoolverlaters snel op niveau te laten komen en al langer meedraaiende collega’s bij en na te scholen op nieuwe ontwikkelingen. BodemBreedAcademie biedt u een actueel overzicht van alle vakgerichte opleidingen en trainingen en verzorgt daarnaast diverse opleidingen.

Onderwijsprogramma:
Het onderwijsprogramma heeft als doel bodemkennis in het reguliere onderwijs te verankeren. In het onderwijs wordt op alle niveaus een basiskennisniveau opgebouwd voor de professionals van de toekomst. Dat begint bij de interesse van scholieren. Ons netwerk wil scholieren verwonderen en enthousiasmeren over wat er zich allemaal afspeelt onder hun voeten. De jaarlijkse GeoWeek en het lespakket Bodem.nu zetten we daar nu al voor in. Verder draagt een goed imago van bodem bij aan interesse van aankomende studenten voor bodemgerelateerde opleidingen. Hiertoe zetten we succesverhalen over benutte kansen die de bodem en ondergrond bieden in de etalage, bijvoorbeeld via het Centrum voor Geocommunicatie en via Kennislink.nl. Tenslotte onderzoeken we, in samenspraak met het onderwijsveld, hoe nieuwe kennis geïntegreerd kan worden in de curricula. Om de beschikbare bodemkennis te borgen in het hoger onderwijs onderzoeken we de mogelijkheid van het instellen van een bodemlectoraat.