Home  »  ENBONieuws   »   Aanwas jonge professionals steeds belangrijker, KOBO blijft actief

Aanwas jonge professionals steeds belangrijker, KOBO blijft actief

Ook werkt ze mee aan de Bodembreed Academie, het online leerplatform voor bodem en ondergrond, samen met Stichting Bodembeheer Nederland en SIKB. 

Structurele financiering
Door het aflopen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond en het uitblijven van nieuwe bestuurlijke afspraken is de financiering van KOBO deels weggevallen. Dit jaar gebruikt KOBO dan ook om nieuwe structurele positie en financiering voor hun activiteiten te verkrijgen binnen de in ontwikkeling zijnde Kennisinfrastructuur Bodem en Ondergrond. Ter overbrugging naar een structurele positie en financiering binnen de nieuwe kennisinfrastructuur neemt Rijkswaterstaat/Bodem+ een deel van de financiering van het KOBO in 2022 voor haar rekening.

Kijk hier voor meer informatie.