Agenda

12
MRT

Cursus risicobeoordeling van blootstelling van gewasbeschermings-middelen in grond- en oppervlaktewater

Bent u op zoek naar kennis over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau en de laatste stand van zaken op dit vlak? > Lees meer

20
MRT

Nationaal Buisleidingen Platform - 19 en 20 maart 2019

Hoe ziet het toekomstperspectief van buisleidingen eruit? En welke rol spelen buisleidingen in de energietransitie?  > Lees meer

28
MRT

Themabijeenkomst 'Onderzoek van residuen op aardewerk in de archeologische praktijk' op 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart 2019 van 13.00 - 16.45 uur organiseert SIKB deze themadag bij Driestar Educatief (Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda).  > Lees meer

03
APR

11e SedNet conferentie, 3-5 april, Dubrovnik

"Sediment als dynamische, natuurlijke hulpbron – van stroomgebied tot op zee” is de in het Nederlands vertaalde titel van de Internationale conferentie van het Europese Sediment Netwerk SedNet. > Lees meer

07
MEI

Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld.  > Lees meer

20
MEI

15th edition AquaConSoil: 20th - 25th of May 2019

AquaConSoil is the international conference focusing on the sustainable use and management of soil, sediment and water resources. > Lees meer