Home  »  Agenda

Agenda

 • Vindhetverleden’ in de praktijk - 7 december 2023
  Kennisdialoog II Technieken: Ancient DNA en sedaDNA in de Archeologische Monumentenzorg Lees meer »
 • Dialoog Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) - 31 januari 2024
  Raadpleging op de thema’s: Beleving beleidsvrijheid en inhoudelijke kwaliteit Lees meer »
 • Internationale Conferentie (Micro-Nano) Plastics in Soil – 13 en 14 maart 2024
  Een van de grootste milieuproblemen in bodem- en waterbeheer is de aanwezigheid van plastic. Deltares en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren in het kader daarvan een internationale conferentie op 13 en 14 maart 2024, in Utrecht. De conferentie is bedoeld voor wetenschappers en beleidsmakers. Kijk hier voor… Lees meer »
 • Save the date: bijeenkomst ‘De uitvoering aan zet’
  Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, of niet op tijd, gerealiseerd. Plannen zijn er volop, maar er komt in de praktijk niet veel van terecht. Hoe komen we tot een betere realisatie van plannen in de praktijk? Kom hierover met de… Lees meer »
 • Symposium: Klimaatslim boeren op veen werkt!
  Op 13 maart a.s. wordt de oogst gedeeld van 5 jaar Klimaatslim Boeren op Veen. Een periode die heeft laten zien dat gezamenlijk pionieren en doorzetten werkt met de focus op realisatie van maatregelen voor bodemdaling/CO2reductie en versterken biodiversiteit en waterkwaliteit. Dat het kennis, inzichten en netwerken oplevert, prikkelt én… Lees meer »
 • 'Vindhetverleden' in de praktijk - 14 maart 2024
  Technieken: luminescentiedatering (OSL) en 14C-datering Lees meer »
 • Waterinfodag
  De Waterinfodag is een congres, beurs en ontmoetingsdag. Voor medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijven en studenten. Er is een beurs met 60 exposanten, een actueel, aansprekend en breed congresprogramma en volop gelegenheid om te netwerken. De Waterinfodag wordt sinds 2009 georganiseerd. Kijk hier voor meer informatie en… Lees meer »
 • Masterclass ‘Water en bodem sturend in de gemeentelijke praktijk’
  Op dinsdag 9 april 2024 organiseert het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) de masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’ voor deelnemers vanuit de Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. In deze masterclass leer je: Hoe je inzicht krijgt in de hoofdkenmerken van het bodem- en watersysteem voor een gebied,… Lees meer »
 • Roadshow bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht- 9 april 2024
  SIKB verzorgt in 2024 een Roadshow om betrokkenen in het werkveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te informeren over de wijzigingen in de wet- en regelgeving in het werkveld van bodembescherming en tankinstallaties. Dit naar aanleiding van de per 1 januari 2024 inwerking tredende Omgevingswet en daaraan gekoppelde regelgeving. Twee pilotbijeenkomsten… Lees meer »
 • BRO’tje: Omdat elke druppel telt
  We zijn 2024 begonnen met grondwaterstanden die hoog zijn voor de tijd van het jaar. Maar de structurele droogteproblemen zijn daarmee niet opgelost. Welke maatregelen zetten waterschappen in tegen de droogte en welke rol spelen grondwaterdata daarbij? In het BRO’tje op 11 april nemen we een kijkje in de praktijk… Lees meer »
 • Aanmelden E-RIHS Kennisdialoog IV - 13 juni 2024
  Van deze bijeenkomst wordt een verslag met foto's gemaakt. Met deze aanmelding stemt u in met een eventuele vermelding. Lees meer »
 • GeoWeek 2024
 • Roadshow Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe – 15 mei 2024
  SIKB verzorgt in 2024 een Roadshow om betrokkenen in het werkveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te informeren over de wijzigingen in de wet- en regelgeving in het werkveld van bodembescherming en tankinstallaties. Dit naar aanleiding van de per 1 januari 2024 inwerking tredende Omgevingswet en daaraan gekoppelde regelgeving. Twee pilotbijeenkomsten… Lees meer »
 • Opleiding veldwerk Waterbodemonderzoek in 2024
  Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld. Goed veldwerk is dus essentieel. Dat heeft te maken met achtergrondkennis, met vaardigheden in het veldwerk zelf, én met de communicatie met de projectleiders en opdrachtgevers op kantoor.… Lees meer »
 • E-RIHS Kennisdialoog IV - 13 juni 2024
  Op zoek naar het allerkleinste.Over de inzet van natuurwetenschappelijke technieken op aankoeksels, vetten, hars, was en andere organische stoffen. Lees meer »
 • Nederland voor toekomstige generaties
  De raad organiseert op donderdag 20 juni 2024 een sprankelende conferentie in Utrecht. We nodigen u van harte uit tijdens deze Rli conferentie mee te praten over de vraag welk Nederland we willen én kunnen achterlaten voor toekomstige generaties. Waar en hoe wonen en werken de toekomstige generaties in Nederland? De… Lees meer »
 • Schakeldag Omgevingswet
  Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) houdt in 2024 opnieuw een Schakeldag, op donderdag 27 juni in ‘s-Hertogenbosch. Werkt u met de nieuwe Omgevingswet? Dan mag u de Schakeldag niet missen, hét kennisevenement over de Omgevingswet. Reserveer de datum alvast in uw agenda en meld u aan voor een uitnodiging. Op het… Lees meer »
 • Inspiratiemiddag Innovatie en Asbest
  Meer informatie volgt binnenkort. Klik hier om aan te melden. Het bericht Inspiratiemiddag Innovatie en Asbest verscheen eerst op Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond. Lees meer »
 • Conferentie TerraenVision in Valencia
  Onze planeet lijdt onder menselijke activiteiten. Landbouw, steden, natuur en industrieën moeten allemaal overstappen om de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en beschikbaarheid van hulpbronnen aan te pakken. Er komen steeds meer wetenschappelijke en praktische bewijzen naar voren die aantonen dat natuur inclusieve en op de natuur gebaseerde… Lees meer »
 • Jaarcongres SIKB 2024