Home  »  ENBONieuws   »   ‘…Bijdragen aan vooruitgang…’

‘…Bijdragen aan vooruitgang…’


Arjan uit de Bosch – foto: Marcel van Berkel

Na de opleiding Chemie aan de Hogeschool Utrecht kwam hij in de bodemadvieswereld terecht. Daarnaast ontwikkelde hij zich op een tweede vakgebied: dat van loopbaancoach en talentontwikkelaar. Inmiddels is hij sinds twee maanden senioradviseur bij Rijkswaterstaat. Arjan uit de Bosch: ‘Bij de Rijksoverheid mag ik een bijdrage gaan leveren aan de beleidsontwikkeling op het terrein van bodem en uitvoerend Nederland helpen met bodemvraagstukken.’

‘Ik werkte al een tijdje bij een ingenieursbureau en was bezig met bodemonderzoek en bodemsanering. Mijn toenmalige leidinggevende gaf aan dat ik klanten en opdrachtgevers op een andere manier benaderde. Dat klopte: Ik probeer mijn doel altijd te bereiken door mij te verplaatsen in bijvoorbeeld de gemeenteambtenaar die een probleem heeft met een bodemverontreiniging. Op die manier probeer ik samen naar een oplossing toe te werken in plaats van als adviseur door te drukken wat je bedrijf wil. Ik ben me toen gaan bekwamen op het terrein van coaching en heb de nodige opleidingen gevolgd. Vervolgens heb ik een jaar of tien als coach buiten de milieu branche gewerkt en later weer de overstap gemaakt naar een adviesbureau. Coaching ben ik er overigens altijd bij blijven doen. Mijn motto: Bent u op zoek naar antwoorden? Ik heb de vragen!’

Van adviesbureau naar Rijksoverheid
‘Langzaam maar zeker was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn werk bij het adviesbureau begon meer van hetzelfde te worden: weer een bodemonderzoek doen, weer een bodemsanering begeleiden en weer gesprekken voeren met aannemers. Die nieuwe uitdaging zocht ik bij de Rijksoverheid. Mijn insteek is dat je op Rijksniveau iets kunt betekenen op het terrein van beleidsontwikkeling en -sturing. Dat vraagt wel om een iets andere mindset. Je kijkt naar dezelfde materie als je bij een adviesbureau hebt gedaan, maar dan met een andere scope. De manier van werken is anders en er is veel tijd nodig voor overleg. Bij een milieu adviesbureau wordt gewerkt met kortdurende projecten, bij de Rijksoverheid gaat het vaak om langdurige programma’s. Mijn uitdaging is om uitvoerend Nederland van dienst te zijn op het onderwerp bodem.’

Kansen en uitdagingen
‘Het werkveld bodem is actueler dan ooit. “Water en Bodem sturend”, de Europese bodemstrategie en de inbedding van bodem in de nieuwe Omgevingswet zijn thema’s die ertoe doen. Een van de eerste dossiers die ik ga oppakken is het Kwalibo-stelsel: de afstemming van normdocumenten op wet- en regelgeving. De afgelopen jaren is goed gekeken naar de werking daarvan: wat werkt wel en wat werkt niet. In de praktijk bestaan veel onduidelijkheden en is er een discrepantie tussen wet- en regelgeving en de normdocumenten. Die situatie gaan we rechttrekken zodat de afstemming klopt en er weer vertrouwen is in het Nederlandse bodemstelsel. Het mooie van de afdeling waar ik nu zit is de veelzijdigheid: er zijn meerdere dossiers waar ik me voor ik wil zetten.’

De juiste vragen stellen
‘In mijn werk komen de beide expertises die ik heb ontwikkeld samen: Enerzijds mijn vakinhoudelijke kennis en anderzijds mijn ervaring als coach. Als coach weet ik hoe ik met de juiste communicatie en met het stellen van de juiste vragen iets kan bereiken. Die expertise zie ik als een voordeel. In de praktijk merk ik vaak dat het over details gaat die er op dat moment minder toe doen. Door de juiste vragen te stellen kun je elkaars doelen en verwachtingen helderder maken. Die kennis ga ik zeker inzetten bij de verbetering van de afstemming van wet- en regelgeving op normdocumenten. Je hebt daar immers met verschillende partijen te maken die allemaal hun eigen verschillende doelstellingen nastreven en misschien wel andere verwachtingen hebben. Door juist daar aandacht voor te hebben kun je waarschijnlijk sneller tot overeenstemming te komen.’

Vooruitgang
‘Als ik straks een bijdrage heb geleverd aan vooruitgang, ben ik tevreden; als we dat wat we bedacht hebben succesvol hebben kunnen uitrollen. Om te beginnen met de afstemming van de wet- en regelgeving op normdocumenten. Dat zal een continu proces zijn, is niet een-twee-drie klaar en kost tijd. De start was in elk geval uitstekend: Mijn nieuwe collega’s hebben me met open armen ontvangen en zeer welkom geheten.’