Home  »  Bijeenkomsten Platform BodembeheerENBOAgenda   »   Bijeenkomst Platform Bodembeheer ‘vitale bodems’

Bijeenkomst Platform Bodembeheer ‘vitale bodems’

Op maandagmiddag 24 juni a.s. (12.30 – 17.30 uur) organiseert het Platform Bodembeheer een live bijeenkomst over vitale bodem in het provinciehuis van Gelderland.

De afgelopen jaren ontstond meer aandacht voor het belang van een vitale bodem. Veel overheden willen dan ook inzetten op meer vitale bodem. Ook het Ministerie IenW is momenteel bezig met het opzetten van een programma over de vitale bodem.

Maar wat betekent het werken aan een vitale bodem nu precies in de praktijk? Als we inzoomen op het begrip ‘vitale bodem’ zien we een palet van verschillende perspectieven op wat een vitale bodem is.

Er kan gekeken worden vanuit de bodemeigenschappen van het bodemtype, vanuit het huidige/beoogde/geschikte bodemgebruik of vanuit de functies die de bodem levert. En wanneer is een bodem vitaal als we het hebben over de maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie of klimaatadaptatie?

We nodigen jullie uit om in gesprek te gaan over de verschillende perspectieven op een vitale bodem en om te leren over hoe we kunnen werken aan een vitale bodem.

U kunt zich hieronder aanmelden.