Bijeenkomst Platform Bodembeheer ‘vitale bodems’

Op maandagmiddag 24 juni a.s. (12.30 – 17.30 uur) organiseert het Platform Bodembeheer een live bijeenkomst over vitale bodem in het provinciehuis van Gelderland. De afgelopen jaren ontstond meer aandacht voor het belang van een vitale bodem. Veel overheden willen dan ook inzetten op meer vitale bodem. Ook het Ministerie IenW is momenteel bezig met […]