Home  »  Bijeenkomsten Platform Bodembeheer   »   Bijeenkomst Platform Bodembeheer: aandacht voor ‘nieuwe’ stoffen

Bijeenkomst Platform Bodembeheer: aandacht voor ‘nieuwe’ stoffen

Op donderdag 22 februari a.s. organiseert het Platform Bodembeheer van 13.00 – 14.30 uur een online-bijeenkomst (via Teams). Daarin maakt de Bodemkundige Vereniging Nederland bekend welke bodem is uitgeroepen tot ‘bodem van het jaar’. Na deze feestelijke opening van de bijeenkomst spreken we elkaar over de ontwikkeling van bodemkwaliteit.

Er staat ons veel te wachten. Waar we decennia vooral keken naar de chemische bodemkwaliteit, daar hebben we het tegenwoordig ook over ‘nieuwe’ stoffen. PFAS levert grote problemen op omdat het diffuus verspreid is, maar er ook grote regionale verschillen zijn. Wat zijn de mogelijkheden als het gaat om sanering? Er is momenteel een handreiking in de maak om PFAS-vervuilde bodems te saneren. We vinden tal van andere stoffen in onze bodems waar nu nog geen norm voor is. En ook microplastics. Ook daarvoor wordt in beleid in beleid een oplossing gezocht.

Op dit moment wordt er gewerkt aan instrumenten om deze stoffen te kunnen beoordelen. En intussen werken andere deskundigen in Europa en Nederland aan de invulling van ‘vitale bodem’. De ontwikkelingen gaan snel en wij zetten deze in de bijeenkomst voor u uit in een tijdlijn. Wat staat u als bodembeheerder de komende jaren te verwachten?

Programma

13.00 uur: Welkom en bekendmaking Bodem van het Jaar
De Nederlandse Bodemkundige Vereniging opent de bijeenkomst met de bekendmaking van de ‘Bodem van het Jaar’. Wie wordt de opvolger van de jonge zeeklei in Flevoland, die vorig jaar heeft gewonnen? Gerard Doornbos maakt de winnaar bekend.

13:10 uur: Tijdlijn bodemkwaliteit: wat kunnen we de komende jaren verwachten?
Onder dit onderdeel presenteren we een tijdlijn: hoe gaan we de komende jaren kijken naar bodemkwaliteit? Hoe komen we van nu (‘het smalle stukje chemische bodemkwaliteit’) in de toekomst met een bredere indruk van bodemkwaliteit (‘vitale bodem’), inclusief fysische en biologische eigenschappen?

13:20 uur: Handelingsperspectief voor de praktijk
Als we verwachten dat ‘vitale bodem’ de (voorlopige) eindbestemming is, maar wat zijn dan de tussenstops? Wanneer kunnen we een normen, afwegingskaders, nieuw beleid verwachten? In de bijeenkomst lopen we enkele concrete producten af: wat is daarvan het handelingsperspectief voor de uitvoeringspraktijk. Ook nemen we een kijkje in twee regio’s en laten bodembeheerders aan het woord: hoe gaan zij om met de ‘nieuwe’ stoffen?

14:10 uur: Wrap up aan de hand van stellingen
Iedere spreker van deze bijeenkomst vat haar of zijn onderwerp samen in een stelling. Die lopen we graag met u door. Wat is uw mening?

14:20 uur: NOVI-programma Bodem en Ondergrond
Onder de nationale Omgevingsvisie wordt een aantal nationale omgevingsprogramma’s opgezet. Het is best bijzonder dat ‘Bodem en ondergrond’ er daar één van is. Het ministerie van IenW werkt dit programma uit. In de bijeenkomst zal ze vertellen hoever ze daarmee is en hoe ze omgaat met de onderwerpen van vandaag: mooie bodems en de omgang met ‘nieuwe’ stoffen.

14:30 uur: Afronding

Geïnteresseerd? U kunt zich hieronder aanmelden. U ontvangt een week van tevoren een mail met de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.