Home  »  Bijeenkomsten Platform Bodembeheer   »   Bijeenkomst PBB ‘Oude termen en betekenissen in een nieuwe wet’ – 26 september 2023

Bijeenkomst PBB ‘Oude termen en betekenissen in een nieuwe wet’ – 26 september 2023

Vanaf 1 januari 2024 gaan we werken onder de Omgevingswet. De grote veranderingen van deze nieuwe wet kennen we: integraal, decentraal en digitaal. Deze nieuwe wet zal echter ook meerdere kleine en praktische veranderingen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld termen die iets anders betekenen of een andere doorwerking krijgen. Of uitwerkingen die we al kennen maar die een andere naam krijgen. Heeft u zich al verdiept? Met een deskundige groep hebben wij de meest in het oog springende ‘kleine veranderingen’ geïnventariseerd. Deze gaan we in quizvorm aan u voorleggen. In een korte introductie leggen we u een situatie of een begrip voor. U kunt op het goede antwoord stemmen. Uiteraard zorgen wij daarna voor tekst en uitleg.

U speelt als individu mee. Dat gebeurt anoniem tenzij u zich in de top 3 weet te spelen waarmee we de finaleronde spelen. En we spelen met de Olympische gedachte: meespelen & leren is belangrijker dan winnen!

De bijeenkomst vindt online (via Teams) plaats op 26 september 2023 van 15:30 – 17:00 uur.

Programma
15:30 uur: Welkom door sessievoorzitter + korte toelichting op hoe het staat met bodem in de Omgevingswet

15.40 uur: Start van de test:

  • Module 1: Weetjes en definities
  • Module 2: Uitwerkingen
  • Module 3: Casussen16.40 uur: Finale met de drie mensen met de hoogste score

16.40 uur: Finale met de drie mensen met de hoogste score

16.50 uur: Prijsuitreiking en einde

Mocht u een kleine of praktische verandering weten die zeker aandacht verdient, laat het ons weten. Dan nemen we die graag mee in de test. U kunt dat doen door een mail te sturen naar: PBB@expertisebodemenondergrond.nl.

U kunt zich hieronder aanmelden.