Home  »  Bodemambities

Bodemambities

Informatie, instrumenten, pilotprojecten en praktijkvoorbeelden over bodem en ondergrond

Bodemambities.nl is een website voor al uw informatie, instrumenten, pilotprojecten en praktijkvoorbeelden over bodem en ondergrond.
Vol relevante expertise en informatie voor wie bijvoorbeeld:

  • meewerkt aan een gebieds- of RO-project waarin een of meer relevante thema’s van bodem/ondergrond zijn vastgesteld;
  • werkt aan een Beleidsplan voor de Ondergrond voor (een deel van) de stad of provincie;
  • als bodemprofessionals werkt bij de (de)centrale overheid of bij een adviesbureau dat voor de overheid werkt.

Direct naar:
> www.bodemambities.nl