Home  »  ENBONieuws   »   BodemBreed Forum slaat brug tussen publieke en private sector

BodemBreed Forum slaat brug tussen publieke en private sector

‘BodemBreed Forum is dé plek waar je elkaar leert kennen, elkaar leert vertrouwen, begrijpen en elkaars taal leert spreken’. Voorzitter Henri Schouten weet uit eigen ervaring; tussen professionals bij de overheid en bij het bedrijfsleven heerst over en weer te vaak onbegrip en onwetendheid. ‘Wij willen een brug vormen’.


Henri Schouten – eigen foto 

Regelmatige ontmoetingen
De vereniging BodemBreed Forum is acht jaar geleden opgericht. ‘Behalve het jaarlijkse Symposium Bodem Breed waren er maar weinig andere momenten waarop je collega’s buiten de eigen werkomgeving kon ontmoeten’, vertelt Henri Schouten. Hij is directeur van de stichting Bodembeheer Nederland en werkte daarvoor zowel bij adviesbureaus als bij de overheid. ‘Daar heb ik ervaren hoe weinig de publieke en de private sector elkaars taal spraken. Hoe weinig we ook elkaars positie en belang onderkenden, wat leidde tot onbegrip en soms gebrek aan vertrouwen. Door elkaar te ontmoeten en over je vak praten verandert dat. Kennis delen en elkaar ontmoeten was ook de aanleiding voor de oprichters van BodemBreed Forum. Een platform creëren voor professionals in zowel het publieke als private werkveld van de bodem en de ondergrond. En hen zo de gelegenheid bieden elkaar te leren kennen, kennis en informatie te delen en het ontwikkelen van nieuwe kennis te bevorderen. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten en het faciliteren van themagroepen. We streven ernaar elke maand een bijeenkomst te hebben’.

Uit eigen comfortzone stappen
Binnen BodemBreed Forum zijn verschillende themagroepen actief. Zo is er een themagroep Omgevingswet, een voor opkomende verontreinigingen en zo is bijvoorbeeld een groep die zich bezighoudt met innovatieve technieken. De groepen komen regelmatig bij elkaar en verzorgen themabijeenkomsten. Deze zijn voor de leden van BodemBreed Forum en voor studenten en overheden gratis toegankelijk, niet leden betalen € 150 om deel te kunnen nemen. Een lidmaatschap kost € 1000 op jaarbasis voor bedrijven en overheden en € 200 voor een zelfstandig professional. ‘We hebben nu 44 leden en streven er natuurlijk naar alle relevante organisaties onderdak te gaan bieden’, aldus Henri Schouten. ‘De kracht van BodemBreed Forum is dat de leden elkaar op een ander moment ontmoeten dan specifiek rond één project waaraan men werkt. Dat maakt het veel makkelijker om uit de eigen comfortzone te stappen en gesprekken aan te gaan zonder dat daar een direct belang mee is gemoeid. Dat helpt om later samen te werken aan actuele maatschappelijke opgaven waarin de bodem en ondergrond centrale rollen spelen’.

Speerpunten
Die maatschappelijke opgaven, ‘speerpunten’ bij BodemBreed Forum, zijn achtereenvolgens de Energietransitie, de Klimaatadaptatie en de Zeer Zorgwekkende Stoffen. Andere ‘speerpunten’ van BodemBreed Forum zijn Circulaire economie / duurzaam bodembeheer, de Omgevingswet en tot slot Trends & innovaties bodemonderzoek & -sanering.

Een van de eerstvolgende themabijeenkomsten wordt verzorgd door de themagroep ‘Opkomende verontreinigingen’. Het wordt een drieluik dat start in november dit jaar rond de centrale vraagstelling: ‘Hoe sturend zijn opkomende verontreinigingen?’ In het eerste deel van het drieluik worden kennis en ervaringen gedeeld tussen de werkvelden bodem en water. De tweede en derde sessie, in 2024, zullen gaan over de omgang met opkomende verontreinigingen bij locatieontwikkeling en in de circulaire economie. Voor 8 september aanstaande kunnen aansprekende voorbeelden uit de waterwereld worden ingebracht waar bodemmensen van kunnen leren. Denk hierbij aan nieuwe meetmethoden en analysetechnieken, effect based monitoring, innovatieve waterzuiveringstechnieken, nature-based solutions of andere interessante ontwikkelingen. Zie hiervoor: https://www.bodembreedforum.nl/event/oproep-voor-bijdrage-hoe-sturend-zijn-opkomende-verontreinigingen/

Kijk hier voor meer informatie over BodemBreed Forum.