Home  »  ENBONieuws   »   Bodemdaling vraagt om een Deltawerk 2.0

Bodemdaling vraagt om een Deltawerk 2.0

Campus Gouda start in februari met een hbo-module Duurzaam Bodem Management. Een initiatief om meer ‘(young) professionals’ op te leiden, die gaan meedenken en oplossingen kunnen aandragen voor het vraagstuk van de bodemdaling, licht betrokken wethouder Thierry van Vugt toe.


Thierry van Vugt – foto Martijn Bravenboer/Gemeente Gouda

Wereldwijd probleem
‘Bodemdaling is geen lokaal of regionaal probleem, maar een landelijk en zelfs mondiaal probleem,’ stelt Thierry van Vugt vast. ‘Alle internationale deltaregio’s kampen hiermee. Wat wij als gemeente Gouda aan veenweideproblemen en stedelijke problemen hebben, denk aan verzakking en funderingsschade, komt in allerlei vormen wereldwijd voor. En dat, terwijl de kennis om deze problemen op te lossen ontbreekt. We weten enigszins hoe we er mee moeten omgaan, maar verder dan dat komen we vooralsnog niet’.

Triple Helix
‘Vandaar dat wij hier in Gouda het initiatief hebben genomen om een samenwerkingsverband te smeden tussen overheden en gemeenten in de regio, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De zo waardevolle Triple Helix. En zijn we blij dat we hier in Gouda ook het landelijk nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen huisvesten.

Met de Campus Gouda, een hbo-instelling, zijn we op zoek gegaan naar een onderwijspartner om bodemprofessionals (in spé) een goed aanbod te kunnen doen. En op mbo-niveau werken we samen met het Rijnlandcollege. Om daarmee uiteindelijk tot een doorlopende leerlijn te komen. Hier in Gouda, maar we streven naar een landelijke dekking. Daarom ben ik ook blij dat we met Saxion ook gelijk een link hebben naar het landelijke KOBO-netwerk’.

Deltawerk 2.0
‘Want de opgaven zijn immens. Wat nodig is, is een Deltawerk 2.0. Als we de kennis over bodemdaling en de mogelijke oplossingen daarvoor hier kunnen we ontwikkelen, kunnen we daar ook internationaal mee de boer op. Hoe mooi zou het zijn wanneer we met de eerste module Duurzaam Bodemmanagement daar de basis voor kunnen gaan leggen. Dat studenten, maar ook medewerkers van de gemeente, de Omgevingsdienst en vanuit het bedrijfsleven in die en volgende modules de kennis daarvoor gaan ontwikkelen en uitdragen. Kennis die praktijkgericht wordt gevoed, bijvoorbeeld door het eerdergenoemde Rijnlandcollege. En door Living Labs, ook weer in samenwerking met KOBO’.

Geen uitstel meer mogelijk
‘Het zijn belangrijke initiatieven, omdat het vraagstuk van het omgaan met onze bodem geen uitstel meer duldt. De druk op de bodem neemt alleen maar toe, bovengronds met grote opgaven als de woningbouw en ondergronds met even zo grote opgaven als bijvoorbeeld de klimaatadaptatie. Om al die opgaven goed aan te kunnen is een gezond ecosysteem van de bodem essentieel. En daaraan werken we dus.’

In februari 2024 start Campus Gouda met de module: Duurzaam Bodem Management. Deze bestaat uit drie deelmodules over bodemvraagstukken. Belangstelling? Klik dan hier.