Home  »  ENBONieuws   »   BoToVa toetst ruim 5 miljoen monsters

BoToVa toetst ruim 5 miljoen monsters

De webservice van BoToVa is een instrument dat het toetsen volgens complexe toetsregels digitaal ondersteunt. Het is als het ware een gezamenlijke rekenmachine waar allerlei applicaties gratis gebruik van kunnen maken. Het gaat daarbij om de toetsing van land- en waterbodem, grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. De toetsing aan deze normen vormt een belangrijk aspect in de beoordeling van (water)bodems en de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Kwaliteitsborging en uniformiteit van deze toetsing staat dus voorop. Deze service is in 2014 gerealiseerd in nauw overleg met marktpartijen en regionale overheden. Het beheer van BoToVa wordt gezamenlijk uitgevoerd door Rijkswaterstaat, SIKB en Informatiehuis Water (IHW).

Inhoudelijke vragen over de toetsregels en het onderliggende beleid kunt u stellen aan de bodemhelpdesk van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Voor technische ondersteuning bij het gebruik van de webservice van BoToVa kunt u zich wenden tot de helpdesk data-uitwisseling van SIKB.