Home  »  ENBONieuws   »   Concreet bezig met vraagstukken van morgen

Concreet bezig met vraagstukken van morgen


Mike Verheijen – eigen foto

Makelaars en schakelaars
Mike Verheijen is in zijn dagelijkse werk adviseur en projectleider bij Antea Group Nederland. Daarnaast is hij sinds begin dit jaar een van de ambassadeurs voor KOBO. De opvolger van Gijsbert Schuur voor de regio Zuid. KOBO-ambassadeurs zijn de ‘makelaars en schakelaars’ tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in een regio. ‘We pakken actuele maatschappelijke vraagstukken op en onderzoeken met onderwijsinstellingen en overheden en/of bedrijfsleven hoe we deze in een project kunnen vormgeven. Met die projecten tonen we de maatschappelijke waarde en de nut en noodzaak van het vakgebied bodem en ondergrond aan’, vertelt hij. De inhoud van het vakgebied fascineert hem. Dat bleek ook in de tijd dat hij teammanager bij Antea Group was. ‘Het alleen bezig zijn met personeelsaangelegenheden, hoe belangrijk ook, gaf mij toch uiteindelijk te weinig inhoudelijke voldoening’.

Integraal onderdeel
Het begrip milieu trekt hij breed. ‘Het gaat niet alleen om eventuele verontreinigingen van de bodem, van belang bij bouwplannen of grondverzet. De (milieu)kwaliteit en eigenschappen van de bodem maakt integraal onderdeel uit van de kracht die de bodem kan bieden bij het oplossen van actuele opgaven. Zeker bij thema’s als klimaatadaptatie, de energietransitie, noem maar op. Bij bodemonderzoek dienen alle aspecten van de bodem te worden betrokken, naast de milieu hygiënische kwaliteit ook bijvoorbeeld de eventuele archeologische waarde, het risico op de aanwezigheid van onontplofbare oorlogsresten, de doorlaatbaarheid en/of geleidbaarheid van de bodem et cetera. Juist die samenhang van al die aspecten die samenkomen maakt dat het duidelijk wordt: de bodem doet ertoe’.

Geen saai onderwerp
Dat wil Mike Verheijen ook uitdragen als ambassadeur van KOBO. ‘Leerlingen en studenten zien bodem nog te vaak als een saai onderwerp. Dat moet veranderen. Want bedrijven en overheden hebben grote behoefte aan instroom van jonge mensen met kennis van zaken. Binnen KOBO willen we daarom niet alleen meer samenwerken met hogescholen, maar zijn we de leerlijn aan het verbreden naar mbo en naar WO, want op al die niveaus kunnen mensen aan de slag. Dat zie ik in mijn werk bij Antea Group en dat hoor ik in mijn contacten met gemeenten, omgevingsdiensten en andere opdrachtgevers of samenwerkingspartners. En misschien moeten we nog wel eerder aanwezig zijn, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, bij vakken als aardrijkskunde. Daar kun je al jongeren prikkelen met de boodschap hoe belangrijk de bodem is voor onze toekomst’.

Dynamische wereld
Hij filosofeert over onderwijsmogelijkheden. ‘Wat kunnen we zoal doen met de succesvolle OndergrondLAB’s? Zo’n lab verbindt studenten hogescholen aan een bedrijf of een gemeente. Daarvoor worden meerjarige contracten gesloten rond specifieke praktijkopdrachten. In het OndergrondLAB zijn er regelmatige sessies waarin de studenten, de hogescholen en de betreffende gemeente of het bedrijf de resultaten delen. Misschien is deelname aan zo’n lab wel breder te trekken, naar andere vormen van het onderwijs’. Het boeiende van zijn ambassadeurschap, besluit hij, ‘is dat je meerdere petten op hebt. Je zit in een netwerk waarin je kunt schakelen, dan weer vanuit je rol als professioneel adviseur namens je werkgever, dan weer als ambassadeur, en dan weer omdat je kansen ziet voor bijvoorbeeld de Bodembreed Academie. Die dynamische wereld, dat moet de bodem nog meer gaan uitstralen.’    

Kijk hier voor meer informatie.