Home  »  ENBONieuws   »   De sprong naar integraal werken

De sprong naar integraal werken


Sannah Nagelkerken, Bowine Wijffels en Karen Jonkers, v.l.n.r. – eigen foto’s

Van idee naar alliantie
‘SPRONG is een idee van Henk Driessen, werkzaam bij de Provincie Gelderland’, vertelt Sannah Nagelkerken, zelf verbonden aan het Bodem- en watertraineeship. ‘Henk kwam met het idee, daarna is hij met mij en Jaap Feil (directeur Nationaal Bodem- en Watertraineeship) in gesprek gegaan en toen hebben we een aantal mensen en partijen aan ons weten te binden. Dat zijn achtereenvolgens Gijs Diercks (DRIFT), Corné Nijburg (RWS, UP), Heleen Klinkert (Bionext) en Marcel Koeleman (DCMR, milieudienst Rijnmond). Dankzij financiële steun van het UP Kennis konden Bowine Wijffels en Karen Jonkers van Netwerk&Co en Marloes Luitwieler van Bioclear Earth erbij gevraagd worden om het idee te realiseren. De gesmede alliantie wordt versterkt door de Provincie Gelderland, VNG en een aantal private partijen’. ‘We zijn een organisch proces gestart’, vervolgt Sannah Nagelkerken, ‘waarvan de uiteindelijke vorm dus nog niet vastligt. Noem het een beweging, op zoek naar nieuwe manieren van werken. Waarin de passie van de professional een belangrijke rol speelt. Maar waarvoor niet altijd de werkorganisatie ruimte biedt. Vaak liggen de structuren heel vast en is het werk vooral taak- en outputgericht. En dat is jammer, want de drive van een professional kan het ook mogelijk maken om bijvoorbeeld samen met andere specialisten procesmatig te werken aan complexe opgaven. Of netwerkvaardigheden te ontwikkelen. Of projectmanagement van integrale projecten op te zetten. En dat is iets wat steeds urgenter gaat worden, met de Omgevingswet op komst’.

Relatiegericht werken
‘We zijn gestart’, vertellen Bowine Wijffels en Karen Jonkers, ‘met een aantal workshops om te inventariseren waar bodemprofessionals energie van krijgen. En of daarvoor ruimte is. Soms wel, vaak niet, zo bleek. Omgevingsdiensten, bijvoorbeeld, hebben zeer stringente taakomschrijvingen en daaraan gekoppelde budgetten. Meer interdisciplinair samenwerken met een bredere blik op oplossingen, past niet daarin. Wat we ook merkten is dat bodemspecialisten zichzelf nogal eens onderschatten. Het gevoel van “we worden nog steeds als saneerders gezien, voor onze veel grotere expertise is geen aandacht”. Met SPRONG is ook dat iets wat we willen veranderen. Ervoor zorgen dat kennis en kunde kan worden geëtaleerd, dat de vaardigheden worden ontwikkeld waarmee aansluiting kan worden gevonden bij andere disciplines. Inrichtingsvraagstukken vragen daarom. Die kun je alleen goed en integraal aanpakken wanneer er een goed netwerk aanwezig is’.

Regionale bijeenkomsten
Na de inventarisatie afgelopen zomermaanden volgen dit najaar vier regionale bijeenkomsten. Ook weer met een mix aan deelnemers, zoals gemeenten, adviseurs, aannemers en onderwijskundigen. Rond actuele thema’s worden zijn ondersteund bij vragen als: ‘Hoe kun jij je verbinden aan andere expertises, hoe profileer jij jouw kennis daartoe?’ ‘Praten met anderen’, zegt Sannah Nagelkerken, ‘is presenteren van je eigen kennis en inzichten, een voorwaarde om “herkend en gevonden” te worden. Maar daar is durf en lef voor nodig en daar hopen we met SPRONG in te helpen’.

De eerste resultaten van dit proces worden op het 25 november tijdens het Festival Follow UP gepresenteerd. Wie belangstelling heeft en aan een van de komende bijeenkomsten wil deelnemen, kan zich wenden tot Bowine Wijffels, e-mail bowine@netwerkenco.nl. Om kennis te nemen van de eerste gevoerde gespreksrondes, klik hier.