Home  »  Agenda   »   De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken

De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken

Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds is er steeds meer ruimte nodig en zal de beschikbare ruimte steeds slimmer benut moeten worden. Onder het maaiveld is er ruimte nodig voor o.a. wateropslag, energiesystemen en infrastructuur. De ondergrond wordt daarnaast in toenemende mate ingezet voor innovaties op het gebied van winning van grondstoffen, opslag van grondstoffen, transport en infrastructuur. Aan al deze verschillende toepassingen en technieken liggen verschillende prioriteiten en ruimtelijke keuzes ten grondslag. Niet alles past en kan en bovendien moet alles worden toegepast binnen het natuurlijk systeem van de ondergrond.

De opgaven waar onze maatschappij nu voor staat worden in de toekomst naar verwachting alleen maar groter. Voor deze sessie van het Platform Bodembeheer kijken we daarom samen met Jong Bodem naar de toekomst. De Young Professionals van JongBodem zijn onze bodemexperts van de toekomst en samen met hen staan we stil bij hoe zij verwachten dat de maatschappij verandert, welke gevolgen dit heeft voor het toepassen van nieuwe technieken in de ondergrond. Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Welke afwegingen en prioritering ligt daaraan ten grondslag? En waar knelt de spreekwoordelijke schoen? 

Daarna is het woord aan een panel bestaande uit zowel gebruikers van (nieuwe) technieken en toepassingen van de diepe ondergrond, bevoegd gezag en burgerparticipanten. Samen met hen staan we stil bij hoe we ons samen op de toekomst kunnen voorbereiden.

Het is een online bijeenkomst van 10.30 – 12.00 uur.

Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst? Welke technieken zijn voor jou het belangrijkste? Laat het ons weten via pbb@expertisenetwerkbodemenondergrond.nl.

Hier kunt u zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. U ontvangt na aanmelding de link voor deelname en de mogelijkheid de bijeenkomst in uw agenda te zetten. De link voor de digitale omgeving wordt apart toegezonden.