Home  »  Agenda

Een Europese Bodemstrategie voor Nederland – 5 december 2022

Al sinds 2014 is het ieder jaar op 5 december Wereldbodemdag, ingesteld door de Verenigde Naties. Deze Wereldbodemdag is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde en vitale bodem, alsmede voor de bedreiging hiervan door allerlei vormen van bodemdegradatie.

Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem

Op dinsdag 22 november 2022 bent u van harte welkom op de op de 24e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem in het BOVAG-huis in Bunnik.

Digitale bijeenkomst Platform Bodembeheer Versterking van het bodemstelsel – 29 maart van 13.00 – 14.30 uur

Platform Bodembeheer zal in 2022 een aantal informatiebijeenkomsten organiseren over bodem, grondwater en ondergrond. De eerste online bijeenkomst van het Platform Bodembeheer in 2022, op 29 maart, gaat over het actuele onderwerp versterking van het bodemstelsel. We nodigen u van harte uit om de laatste ontwikkelingen te bespreken, te luisteren of een inhoudelijke bijdrage te leveren!

Kennisdag zoet water en ruimtelijke adaptatie

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.

Webinar Bodemenergie voor gemeenten

Op donderdag 20 januari organiseert de provincie Noord-Brabant een webinar met een inhoudelijke bijdrage van het Gebruikersplatform Bodemenergie.