Home  »  Agenda   »   Een Europese Bodemstrategie voor Nederland – 5 december 2022

Een Europese Bodemstrategie voor Nederland – 5 december 2022

Het mondiaal erkende SDG-doel 15.3 streeft naar herstel van (bodem)ecosystemen. Ook in de Europese Unie staat bodem weer volop in de aandacht. Er is een Europese Bodemmissie gelanceerd, de Europese Commissie heeft vorig jaar de bodemstrategie hernieuwd, waarin het herstel van ecosysteemdiensten en het stoppen van bodemdegradatie centraal staat. In 2023 wordt Europese bodemwetgeving verwacht.

Er is internationaal dus veel aandacht voor de bodem.
Wij willen daarover op 5 december in gesprek gaan. Dat doen we met enkele insiders die de Europese ontwikkelingen op de voet volgen. Zij vertellen ons waarom deze ontwikkeling voor alle bodembeheerders van belang is om te volgen. Ook gaan ze in op de gevolgen voor Nederland en voor het bodembeleid dat we
hier voeren.

We zijn benieuwd naar uw vragen en ervaringen. Wellicht heeft u dit najaar naar aanleiding van de consultatie vanuit de Europese Commissie over de bodemstrategie/bodemwetgeving een reactie ingezonden. We horen wij graag wat het kernpunt van uw reactie is. Ook horen we graag of u eventueel dit punt zelf wilt inbrengen tijdens de bijeenkomst. U kunt uw reactie sturen als een antwoord op deze mail. 

Datum en locatie: 5 december 2022, online, van 13:00 – 14.30 uur. 
Klik hier voor aanmelden.