Home  »  Agenda   »   Digitale bijeenkomst Platform Bodembeheer Versterking van het bodemstelsel – 29 maart van 13.00 – 14.30 uur

Digitale bijeenkomst Platform Bodembeheer Versterking van het bodemstelsel – 29 maart van 13.00 – 14.30 uur


DG Jaap Slootmaker opent de bijeenkomst 

Directeur-generaal (DG Bodem en Water) Jaap Slootmaker van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vindt het belangrijk om het Kwalibo-stelsel en het toezicht en de handhaving daarop te versterken. In de bijeenkomst van het Platform Bodembeheer zal Jaap Slootmaker vertellen waarom de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat opdracht heeft gegeven een programma te starten om de aanbevelingen uit die rapporten om te zetten naar maatregelen. Begin maart wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. 
Toelichting én uw reactie 
Welke maatregelen zullen worden voorbereid, zal in de bijeenkomst van het Platform Bodembeheer worden toegelicht. Dat zal worden gedaan door medewerkers van I&W én door partners uit de praktijk. Het doorvoeren van maatregelen zonder dialoog met het uitvoeringsveld is weinig zinvol. Om die reden is het na de toelichting uw beurt om uw mening te geven. Waar liggen kansen voor verbetering? Waar moet op worden gelet bij het treffen van maatregelen? Welke problemen zijn nog over het hoofd gezien of juist te zwaar aangezet? U krijgt de mogelijkheid om gezien en ongezien uw mening te geven. 
Het definitieve programma volgt later. 
Organisatie van deze bijeenkomst 
Deze bijeenkomst van Platform Bodembeheer wordt georganiseerd in een samenwerking met SIKB en het ministerie van I&W. Is uw interesse gewekt? Graag tot 29 maart! We starten om 13:00 uur, via Teams. Als u zich aanmeldt krijgt u vlak voor de bijeenkomst een link toegezonden.
Klik hier voor aanmelden.