Home  »  Agenda   »   Nuttige toepassing grond en bagger – cruciaal voor de verbouwing van Nederland – 28 juni 2022

Nuttige toepassing grond en bagger – cruciaal voor de verbouwing van Nederland – 28 juni 2022

Dat is nu nodig: we staan aan de vooravond van de verbouwing van Nederland. De komende bijeenkomst van het Platform Bodembeheer op 28 juni 2022 gaat over grondverzet en het verspreid van bagger. Er is een spanningsveld tussen de bescherming van de bodem en het stimuleren van circulariteit. De discussie hierover wordt breed gevoerd en daarin hebben alle betrokkenen een eigen standpunt. In de bijeenkomst gaan we het spanningsveld verder uitdiepen en proberen we gemeenschappelijkheid te vinden in de standpunten. Dit doen we aan de hand van zes verschillende casussen. Vier onderwerpen voor een casus hebben we vastgesteld, uit de praktijk van onze gastlocatie (provincie Utrecht). Voor de andere casussen ontvangen we graag input vanuit ons netwerk. 

Datum en locatie: 28 juni 2022, Provincie Utrecht, inloop vanaf 12:30 en start om 13:00 uur.
Klik hier voor aanmelden.