Home  »  Agenda   »   Digitale bijeenkomst platform bodembeheer Circulariteit en grondstromen

Digitale bijeenkomst platform bodembeheer Circulariteit en grondstromen                                          Digitale bijeenkomst platform bodembeheer

Circulariteit en grondstromen

12 oktober 10:30-12:00

De bijeenkomst van 12 oktober heeft betrekking op een specifiek onderdeel van circulariteit: namelijk over grond, bagger en groene reststromen en over kringlopen waarin bodem een rol heeft. Dit is een onderdeel
dat de afgelopen jaren tot de nodige commotie heeft geleid. Zie de discussie over storten van grond in diepe plassen, grondverzet en PFAS, granuliet, slakken onder wegen, rubberkorrels op sportvelden. De commotie heeft betrekking op de mogelijke uitloging naar het grondwater en de gevaren voor de
volksgezondheid.

Kernpunt in de bijeenkomst is daarom de spanning die ontstaat om aan de ene kant het milieu te beschermen (om te voorkomen dat verontreinigingen kunnen verspreiden) en aan de andere kant om kringlopen te sluiten (stimuleren van circulariteit).

Zijn wij met elkaar in staat die spanning weg te nemen, ons te verdiepen in elkaars overwegingen? In de bijeenkomst maken we gebruik van een discussie die de ambassadeurs van het Initiatief Bewust
Bodemgebruik op 10 september voeren. Leonie van der Voort en Birgitta Kramer waren daarbij aanwezig en doen verslag.

Het definitieve programma volgt later.

U kunt zich hier aanmelden.