Home  »  ENBONieuws   »   Eelko Postma: ‘Geoweek maakt enthousiast’

Eelko Postma: ‘Geoweek maakt enthousiast’

‘De Geoweek is een zeer succesvolle manier om kinderen en jongeren op een leuke én leerzame manier leren over de geo-sector’, vertelt Eelko Postma.


Eelko Postma – eigen foto

Dertiende Geoweek in successie
Het was dit jaar alweer de dertiende keer dat de Geoweek plaatsvond, rekent Eelko Postma uit. Hij is als secretaris-directeur van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) tevens coördinator van wat begonnen is als een expeditie met aardrijkskunde. ‘Maar dat is al heel snel uitgegroeid tot een expeditie voor veel meer vakken, want bodem en ondergrond is natuurlijk ook het domein van biologie, van scheikunde en noem maar op. Het gaat over de waterhuishouding, over energie, over duurzaamheid en al die andere grote actuele maatschappelijke thema’s. Bij aardrijkskunde gaan we uit van alles dat in een gebied samenkomt en geïntegreerd is’.En dus hielden de leerlingen van de groepen 7 en 8 (de bovenbouw het basisonderwijs) en de groepen 1, 2 en 3 (de onderbouw van het voortgezet onderwijs) grondboorcompetities, bouwden miniatuurdijken, bezochten laboratoria en gemalen of maten het grondwaterpeil.

Verbindende schakel
‘Als KNAG leggen we een verbinding tussen de docenten en de organisaties en bedrijven die aan de Geoweek willen meewerken. We slaan ook een brug naar de verschillende curricula en we koppelen de aandachtsvelden van de verschillende beroepsgroepen aaneen. Want niet alleen de deelname vanuit het onderwijs is door de jaren heen stijgend, ook die van de aanbieders. Steeds meer gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus en bedrijven openen hun deuren tijdens de Geoweek’, vertelt Eelko Postma. ‘Dit jaar telden we meer dan 100 aanbieders’.  

‘De doelstellingen van de Geoweek zijn achtereenvolgens bewustwording creëren van het belang van de bodem en ondergrond – wat zowel sectoraal als breed maatschappelijk is –, te laten zien wat voor leuk werk de sector te bieden heeft en uiteraard leerlingen iets te leren – de onderwijskundige doelstelling’, vertelt hij. ‘We mikken op de groep van tien tot vijftien jaar, wat misschien nog te laag is voor het echte nadenken over een toekomstig beroep, maar wel de ideale leeftijd is om ergens interesse voor op te wekken’.

Ambities
Eelko Postma heeft de nodige ambities voor de toekomst. ‘We hopen de Geoweek nog verder te kunnen uitbouwen, zowel in de breedte als in de diepte. We zoeken ook naar een meer structurele financiering om zo een meerjarige planning mogelijk te maken. En tot slot zie ik ook een Geoweek voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs voor me, om ook daar bij te kunnen dragen in de bewustwording over het nut en de noodzaak van een gezonde bodem en ondergrond.’ 

Kijk hier voor meer informatie en videoverslagen.