Home  »  ENBONieuws   »   Een energievoorziening die tegelijk kan saneren

Een energievoorziening die tegelijk kan saneren

Op Middelland Noord wordt mogelijk de komende jaren een open warmte-koude opslag (WKO) aangelegd voor 250 nieuwe woningen. Als in of bij die WKO-installatie bacteriën worden geïnjecteerd kan tegelijk met de energielevering het met gechloreerde producten verontreinigde diepe grondwater worden schoongemaakt.

 
Maurice Henssen – foto Bioclear earth en Peter Rood – eigen foto

Schone energie en saneren in één
De belangstelling voor bodemenergiesystemen, zoals warmte-koude opslag systemen (WKO), is groot en sterk groeiend. ’s Zomers wordt koud grondwater opgepompt om een gebouw te koelen en weer teruggepompt en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt dit opgewarmde water opnieuw opgepompt, nu om te verwarmen.

‘Dit rondgepompte waterstroom is heel goed te gebruiken voor de kwaliteitsverbetering van het grondwater’, vertelt Maurice Henssen van Bioclear earth. ‘Je kunt er dechlorerende bacteriën aan toevoegen die de chloorkoolwaterstoffen in de bodem afbreken. Deze combinatie noemen we WKO+. Met steun van het UP Kennis project werken we dit concept nu procesmatig uit in Woerden, na eerdere succesvolle technische pilots in Den Bosch, Utrecht, Apeldoorn en Kopenhagen’.

Verbeteren grondwaterkwaliteit
‘WKO+ is een initiatief dat wij in 2015 hebben genomen, samen met Brabant Water, T&K Service, de gemeenten Den Bosch en Apeldoorn, de provincie Noord-Brabant, Hydreco, IF Technology, Universiteit Wageningen en met financiële steun van Rijkswaterstaat. Zeker in stedelijke gebieden is veel grondwater verontreinigd met vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VOCI). Deze vormen een bedreiging voor de grondwaterkwaliteit, drinkwaterwingebieden en oppervlaktewater. Tegelijk zijn deze gebieden ook plekken waar voor bestaande of nieuwe woningbouw behoefte bestaat aan nieuwe, duurzame energiebronnen, zoals warmte-koude opslag. Toevoeging van dechlorerende bacteriën aan de waterstroom in een bestaande of nieuwe WKO is vele malen goedkoper dan een traditionele sanering. En het blijkt geen negatieve effecten op de efficiëntie van het WKO-systeem te hebben’.