Home  »  ENBONieuws   »   Emmissieloos baggeren van de Langeraarse Plassen

Emmissieloos baggeren van de Langeraarse Plassen


Trafostation op de Langeraarse plassen – foto Marleen van der Dussen

EMVI-beoordeling
Hoogheemraadschap Rijnland had bij de aanbesteding van de baggerwerkzaamheden in de Langeraarse Plassen een emissieloze uitstoot onderdeel gemaakt van de EMVI-beoordeling. Hierbij wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar wordt eveneens veel waarde gehecht aan meer kwalitatieve criteria, zoals duurzaamheid. ‘Dat was voor ons het duwtje in de rug om de toch al zo nagestreefde verduurzaming van ons materieel verder te ontwikkelen’, vertelt Caroline Schilder van het gelijknamige bagger-, hei- en grondwerkbedrijf JP Schilder. Eerdere ervaringen deed het bedrijf op met een hybride en een elektrische hulpkraan bij de ontgraving van de Houthavens in Amsterdam. ‘Die stonden nog op het droge, dus het aansluiten met een kabel op het elektriciteitsnet was minder problematisch’. Voor het baggeren van de Langeraarse Plassen liet het bedrijf de dieselmotor van een van de zuigers vervangen door een elektromotor.

Snoer van ruim 1 kilometer
De als nieuw opgeleverde elektrische cutterzuiger kan ruim een kilometer ver de plassen op. Achter hem hangt de kabel die is aangesloten op een elektriciteitskast van Eneco. ‘Die lengte is natuurlijk wel beperkend’, licht Caroline Schilder toe. ‘Nu meten deze plassen 700 bij 800 meter, dus dat gaat goed. Ook voor een volgende opdracht verwachten we geen probleem’. De baggercapaciteit is onverminderd even hoog, vertelt zij. De elektrische motor heeft eenzelfde kracht als de oude diesel.    

In de Langeraarse Plassen wordt zowel verspreidbare baggerspecie (circa 375.000 m3) als niet verspreidbare baggerspecie (zo’n 20.000 mᶟ) verwijderd. De schone, stikstof-uitstootvrij ontgraven baggerspecie, gaat via een persleiding naar weilanddepots. De niet verspreidbare baggerspecie wordt per vrachtwagen afgevoerd.

Kader Richtlijn Water
De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen te verbeteren. Nu is het water troebel en groen, door de vele algen in het water, maar ook door zwevend slib. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Hoogheemraadschap Rijnland voert de maatregelen uit in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW).

Over verduurzaming in de baggersector verzorgt het Platform Baggernet een vierdelige Webinarreeks. Kijk hier voor meer informatie.