Home  »  ENBONieuws   »   Enthousiaste discussies tijdens bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’

Enthousiaste discussies tijdens bijeenkomst ‘Nut en Noodzaak Bodeminformatiebeheer’

Van de circa 80 aanwezigen was meer dan de helft afkomstig vanuit de overheid, vooral gemeenten. Daarnaast waren de adviesbureaus goed vertegenwoordigd.

De bijeenkomst had de vraagzijde van bodemdata- en informatie als focus. Maatschappelijke opgaven komen steeds meer centraal te staan. In een aantal presentaties werd ingegaan op wat er nu gebeurt rond de Basis Registratie Ondergrond, diverse bodeminformatiesystemen en rondom visievorming bodeminformatiebeheer 2020. Daarnaast werden veel voorbeelden gegeven van hoe data wordt ingezet en welke meerwaarde ondergronddata heeft om beter de (ondergrondse) ruimte te plannen en beheren voor diverse doeleinden. In de parallelle sessies werd verder doorgepraat over diverse stellingen naar aanleiding van de presentaties, over hoe je ondergronddata kunt visualiseren ten behoeve van de vragen die gesteld gaan worden vanuit omgevingsvisies en over wat de geschetste ontwikkelingen betekenen voor de gemeentelijke praktijk. Na de bijeenkomst werd nagepraat tijdens de borrel.

De presentaties zijn te vinden op de website www.platformbodembeheer.nl. Een verslag van de middag volgt binnenkort.

De volgende bijeenkomst van het Platform Bodembeheer vindt plaats op 11 december bij het provinciehuis Overijssel en gaat over Duurzaam Bodemgebruik in het landelijk gebied. Voor meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelden klik hier.