Home  »  ENBONieuws   »   Europa ontwikkelt handvatten voor sedimentbeheer in context Kaderrichtlijn Water

Europa ontwikkelt handvatten voor sedimentbeheer in context Kaderrichtlijn Water


Subgroepen
In vier subgroepen wordt nu parallel verder gewerkt aan vier hoofdonderwerpen: dynamiek van sediment op stroomgebiedsschaal, sedimentkwantiteit, sedimentverontreiniging en geïntegreerde sedimentbeheerplannen.

Per hoofdonderwerp worden de kernboodschappen beschreven. Voor verdere details zal worden verwezen naar beschikbare publicaties en rapporten. Ook worden sedimentbeheer praktijkvoorbeelden beschreven. Deze voorbeelden worden door de lidstaten en belanghebbenden aangedragen.

Voor Nederland neemt Dorien ten Hulscher (Min IenW/RWS) deel in de kerngroep die het schrijven van het document aanstuurt. Vanuit het Europese Sediment Netwerk SedNet neemt Jos Brils (Deltares) hieraan deel. Samen coördineren zij de werkzaamheden voor het onderwerp sedimentverontreiniging.

Volgens planning moet het document in mei 2021 klaar zijn en voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese waterdirecteuren. Het document zal dus in ieder geval gebruikt kunnen worden voor het uitwerken van de 4e generatie stroomgebiedbeheerplannen die in 2027 moeten worden opgeleverd.