Home  »  ENBONieuws   »   Gemeente Rotterdam en KOBO geven studenten nieuwe impuls

Gemeente Rotterdam en KOBO geven studenten nieuwe impuls

Zij geven hbo-studenten via een gezamenlijk OndergrondLAB nadrukkelijk een rol bij het werken aan praktijkopgaven waarbij bodem en ondergrond een rol spelen, zoals de energietransitie, verdichting en klimaatverandering. Het doel van het OndergrondLAB is om de aandacht voor bodem en ondergrond in het hoger onderwijs een impuls te geven en studenten te interesseren voor de complexe rol van de bodem en ondergrond binnen de gemeente.

Groeiend belang bodem
KOBO stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het hoger onderwijs en is een netwerkorganisatie van hogescholen, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De opgave van KOBO volgt uit de afnemende aandacht voor bodem en ondergrond in het hoger onderwijs, de afname van jonge professionals in het werkveld en het toenemende belang van bodem en ondergrond bij een aantal urgente maatschappelijke opgaven. De gemeente Rotterdam herkent zowel de afnemende aandacht voor bodem en ondergrond als de steeds belangrijkere rol ervan bij integrale opgaven. Vanwege een steeds intensiever gebruik van de bodem wordt vormgegeven aan assetmanagement voor de ondergrond.

Uiteenlopende opleidingen
In het OndergrondLAB krijgen de studenten de kans aan concrete opdrachten te werken. Gezocht wordt naar studenten van sterk uiteenlopende opleidingen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, techniek, geografie, economie en bestuurskunde. Juist deze breedte is voor de gemeente van belang. Door kruisbestuiving van de resultaten van studenten ontstaan ook inzichten die de gemeente helpen.

Intentieverklaring
Voor deze samenwerking ondertekenden Wil Kovacs van de gemeente Rotterdam en Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond bij Saxion Hogeschool en trekker van het KOBO-netwerk, 12 februari jl. een intentieverklaring. Andere partijen zijn van harte uitgenodigd om bij deze samenwerking aan te sluiten.


Wil Kovacs en Geert Roovers – eigen foto