Home  »  ENBONieuws   »   Geslaagde bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer

Geslaagde bijeenkomst Platform Toezicht Bodembeheer

De bijeenkomst in congrescentrum ReeHorst werd goed bezocht, door deelnemers van diverse organisaties uit het hele land: omgevingsdiensten, politie, waterschappen, Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de ILT. De vier presentaties in de ochtend stonden in het teken van zeer actuele thema’s. Henk Jan Baakman, Directeur van Omgevingsdienst De Vallei, opende de bijeenkomst met een terugblik op een casus waarin de Omgevingsdienst handhavend heeft opgetreden bij verplaatsing van asbestverdachte grond door een opdrachtgevende gemeente. Hij riep omgevingsdiensten op om een draaiboek voor te bereiden, zodat in dergelijke gevallen snel de benodigde informatie verzameld kan worden en het OM tijdig ingeschakeld kan worden. Ook riep hij op om in de jaarplannen ruimte in te bouwen voor kennisoverdacht bij uitvoerende onderdelen van gemeentelijke opdrachtgevers. Jacco Lievaart van Omgevingsdienst Rivierenland legde uit hoe in Gelderland wordt omgegaan met ketentoezicht op verontreinigde grond. Marcel Cassee van Rijkswaterstaat Bodem+ lichtte toe hoe een en ander eruit gaat zien met de komst van de Omgevingswet. En Jeanet van Dijk (gemeente Westervoort) en Peter Bouter (gemeente Arnhem) gingen in op de vraag: hoe gaan we in Gelderland om met lood en asbest? ‘Thema’s die beslist aansloegen bij de aanwezigen, getuige de vele opmerkingen en vragen’, aldus medeorganisator Herman Miedema (Rijkswaterstaat Bodem+).  

Interactieve workshops
In de middag volgden interactieve workshops over diverse onderwerpen. Variërend van het toezicht op bodemenergie tot de relatie van asbest en puin bij bodemonderzoeken en partijkeuringen. Ook Herman Miedema nam een sessie voor zijn rekening, samen met Jeroen Telder, voorzitter van de landelijke werkgroep Ketentoezicht. Centrale vragen hierin: welke activiteiten en instrumenten denkt de toezichthouder in de toekomst nodig te hebben voor zijn werk? En wat is van belang voor toezicht en handhaving in de toekomst? Miedema, enthousiast over de respons van de deelnemers: ‘Wij hebben daar goede input uit gehaald, waarmee we als landelijke werkgroep aan de slag kunnen.’

Enthousiaste discussies
SIKB en Rijkswaterstaat Bodem+ organiseren de landelijke bijeenkomst voor toezichthouders en handhavers op het gebied van bodem een à twee keer per jaar. Naast informeren over nieuwe ontwikkelingen, draait het op deze dag ook om ervaringen uitwisselen, contacten leggen en ideeën opdoen, vertelt Miedema. ‘Het programma heeft voldoende pauzes om mensen die gelegenheid te bieden. Daar werd op 28 november volop gebruik van gemaakt. En ook tijdens de workshops werd enthousiast en goed gediscussieerd over de ontwikkelingen in het vakgebied.’

Nog even nagenieten?
Hier kunt u de presentaties bekijken en downloaden.