Home  »  ENBONieuws   »   Grote belangstelling voor OndergrondLAB

Grote belangstelling voor OndergrondLAB

De belangstelling voor het door KOBO-HO en de gemeente Rotterdam geïnitieerde OndergrondLAB is groot. Meer dan 30 studenten uit het gehele land solliciteerden naar een onderzoeksplek. De opleidingen liepen uiteen van bedrijfskunde, ruimtelijke ordening, rechten, financiën, communicatie, integrale veiligheidskunde tot aan logistiek management. Drie stagiaires konden aan de slag. 


Nanda Sweres – eigen foto

 

Praktijkopgaven

Nanda Sweres licht namens KOBO-HO en de gemeente Rotterdam toe. ‘De gemeente Rotterdam en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO-HO) geven gezamenlijk studenten via een OndergrondLAB nadrukkelijk een rol bij het werken aan praktijkopgaven. Hierbij spelen bodem en ondergrond een rol, zoals rond de energietransitie en de verdichting en de klimaatverandering. Deze opgaven worden breed bekeken, vanuit verschillende invalshoeken waaronder beleid, techniek en ontwerp. Het doel van het OndergrondLAB is om de aandacht voor bodem en ondergrond in het hoger onderwijs een impuls te geven en studenten te interesseren voor de complexe rol van de bodem en ondergrond binnen de gemeente’.

 

Invulling geven aan OndergrondLAB
‘De eerste drie stagiaires zijn met dit gedachtegoed aan hun stage begonnen met elk een eigen onderwerp: de juridische legitimiteit van de ondergrond en het juridisch kader wat de gemeente Rotterdam heeft om als beheerder over de ondergrond te beschikken, verkenning van ambities en obstakels voor transportleidingen, en onderzoek naar reguleren-dereguleren van de ondergrondse inrichting. Naast stages wordt eveneens gewerkt aan bodemopgaven in een minorproject gericht op bodemdaling.

De kennisvragen leven bij verschillende afdelingen van de gemeentelijke organisatie. Momenteel wordt gekeken naar het verder concretiseren van de kennisvragen voor het komende half jaar, waarmee de meerjarige onderzoekslijn kan worden gevuld’.

 

Variatie aan studieachtergronden
‘Noemenswaardig is dat studenten van verschillende studies aan de slag gaan met de opgaven die impact hebben op de bodem en ondergrond. Deze variatie aan studieachtergronden worden door de gemeente Rotterdam en KOBO toegejuicht. Het geeft aan dan studenten inzien dat bodem en ondergrond belangrijk is voor de toekomstige inrichting van de bebouwde omgeving.

In september start een nieuwe lichting stagiaires, waarvoor sollicitatiebrieven nu al binnenstromen. De wens is dat het aantal stagiaires stijgt binnen de gemeente en bij meerdere afdelingen, waardoor de kennisontwikkeling en -uitwisseling nog meer wordt gestimuleerd’.

 

Vergroten van netwerk
‘Meerdere organisaties zien de meerwaarde in van de koppeling met het onderwijs voor bodem gerelateerde opgaven en kennisvragen, waaronder het COB en NLIngenieurs. Daarbij is de OndergrondLAB niet beperkt tot de gemeente Rotterdam. Andere partijen zijn van harte uitgenodigd om bij deze samenwerking aan te sluiten, aldus Sweres.’