Home  »  ENBONieuws   »   Handreiking sedimentbeheer voor Kaderrichtlijn Water

Handreiking sedimentbeheer voor Kaderrichtlijn Water

Op 1 en 2 april j.l. heeft het Europese Sediment Netwerk SedNet (www.sednet.org) een 2-daagse sedimentbeheer workshop mede-georganiseerd met en voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkgroep ECOSTAT (Ecological Status). Er waren 45 deelnemers uit 16 Europese landen en uit Turkije (zie foto).


De workshop was een succes: de deelnemers zijn unaniem overeengekomen om een handreiking op te stellen over hoe sedimentbeheer kan bijdragen aan het realiseren van een Goede Ecologische Toestand (GET) of een Goed Ecologisch Potentieel (GEP), zoals vereist door de KRW. Het voorstel voor het ontwikkelen van de handreiking wordt nu eerst voorgelegd aan de voltallige ECOSTAT werkgroep en daarna aan de strategische coördinatiegroep van de KRW Common Implementation Strategy (CIS). Voorgesteld wordt ook dat ECOSTAT de ontwikkeling van deze sedimentbeheer handreiking gaat leiden, met ondersteuning van SedNet en nationale sedimentexperts.

Voor het eerst sind de invoering van de KRW in het jaar 2000 is er nu dus direct aandacht voor sedimentbeheer. SedNet wijst er sinds haar oprichting in het jaar 2002 voortdurend op dat zulke aandacht nodig is om de KRW doelen te halen*. SedNet brengt haar sedimentbeheerexpertise dan ook graag in bij het opstellen van de handreiking.

De presentaties die zijn gegeven tijdens, en het verslag van de workshop worden binnenkort publiek beschikbaar gemaakt via de WFD CIRCA website. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Jos Brils (jos.brils@deltares.nl), lid van de SedNet stuurgroep.

*: Zie bijvoorbeeld de SedNet beleidsbrief: “Effective river basin management needs to include sediment” (2017): https://sednet.org/wp-content/uploads/2017/06/SedNet_policy_brief.pdf