Home  »  ENBONieuws   »   Het cruciale belang van landbodemonderzoek

Het cruciale belang van landbodemonderzoek

Enthousiasmeren
De Bodembreed Academie biedt sinds kort twee online modules aan voor veldwerk landbodemonderzoek. Eén module is ter kennismaking; hierin wordt het werk met filmpjes, foto’s, vragen en toelichtingen geïntroduceerd. Ook wordt de dagelijkse praktijk van veldwerkers in beeld gebracht. Daarnaast wordt de weekagenda getoond die duidelijk maakt hoe divers het werk is.

‘De module is vooral bedoeld om jonge mensen te enthousiasmeren voor dit vak’, licht Edwin de Baat, senior consultant Royal HaskoningDHV, toe. Samen met Paul Oude Boerrigter, senior adviseur bij Sweco, stelde hij beide modules samen. ‘We brengen niet teveel details, maar benadrukken vooral de essentiële rol die de veldwerker heeft. Hij is degene die de aangeleverde informatie op juistheid kan controleren en zo nodig kan corrigeren. Zowel voor mij als adviseur, als voor de opdrachtgever, dus cruciaal. Hij is letterlijk de ogen en oren in het veld. En het gebeurt regelmatig hoor, dat ik een belletje krijg, “ik zie dit of dat, wat doe ik daarmee?” Informatie die ik anders niet zou hebben gekregen’.

Voorkomen van tegenvallers
‘Stel dat je informatie mist dan kan dat betekenen dat je een verontreiniging niet in beeld hebt, die vroeg of laat toch naar boven komt. Of je gaat saneren en komt dan allerlei tegenvallers tegen. Een opdrachtgever wil natuurlijk vooraf inzicht hebben in de opgave, en al houdt hij rekening met enkele onzekerheden, grote verrassingen zijn uiteraard niet welkom. Dan heb je als adviseur ook iets uit te leggen’.

‘Inzicht in de bodemkwaliteit is dus heel belangrijk. Daarvoor hebben we meer mensen nodig. Er is nu een te lange wachttijd om een aan opdracht te kunnen beginnen. Een grotere instroom van nieuwe, jonge mensen is heel hard nodig. Binnen het onderwijs zou meer aandacht aan het werken in de bodem en ondergrond moeten worden besteed. Liefst als in het basisonderwijs. Interesse kweken voor waar je op leeft. Zo verzorg ik zelf wel eens voor scholieren een boring. Dan zien ze wat je zoal tegenkomt, als je eens een blik werpt naar wat er onder de voeten is. En dat vinden ze hartstikke spannend. Dus dat volhouden, die belangstelling continueren in het verdere onderwijs, daar gaat het om’.

Vervolgmodules
‘Voor de Bodembreed Academie willen we nog meer modules gaan ontwikkelen. Voor meer gevorderden. Veldwerkers die zich willen gaan specialiseren. Bijvoorbeeld rond bemalen,’ besluit Edwin de Baat.

Kijk hier voor meer informatie en de modules.