Home  »  ENBONieuws   »   Hoe een baggervolume te bepalen?

Hoe een baggervolume te bepalen?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers van baggerwerken verschillen nogal eens van mening over de wijze waarop de hoeveelheid bagger is bepaald.

Om daar verbetering in aan te brengen – het gaat jaarlijks om ruim vier miljoen kubieke meter bagger – heeft SIKB samen met de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn beschrijft de uniforme afspraken over de totstandkoming van baggervolumebepalingen.

In deze video vertellen direct betrokkenen over de wijze waarop deze richtlijn leidt tot een betere, en door iedereen gedeelde, vaststelling van baggervolumes.