Home  »  ENBONieuws   »   Hydrogeochemisch onderzoek gedreven door maatschappelijke vragen

Hydrogeochemisch onderzoek gedreven door maatschappelijke vragen

In het artikel ‘History of the hydrogeochemical study of groundwater in the Netherlands and the research motives’ beschrijft auteur Jasper Griffioen (verbonden aan TNO en de Universiteit Utrecht) twee eeuwen hydrogeochemisch onderzoek, ofwel onderzoek naar de grondwaterkwaliteit, en de achterliggende motieven.

De oudste gevonden grondwateranalyses dateren uit 1827 en werden verricht in het kader van drinkwatervoorziening. Dat motief is 200 jaar overeind gebleven, mede door alle verontreinigingen die in het milieu voorkomen. Zijn conclusie is dat hydrogeochemisch onderzoek bijna altijd gedreven wordt door maatschappelijke vragen en weinig door puur academische nieuwsgierigheid met drinkwatervoorziening: https://link.springer.com/article/10.1007/s10040-023-02736-0


Jasper Griffioen – eigen foto