Home  »  ENBONieuws   »   ILT zet in op meer inspecteurs en meer slagkracht bij grootste risico’s

ILT zet in op meer inspecteurs en meer slagkracht bij grootste risico’s

Dit kan dankzij de extra middelen die het Kabinet eerder dit jaar aan de inspectie heeft toegekend. In het Meerjarenplan 2020-2024 staat op welke onderwerpen de ILT de komende tijd inzet. Het meerjarenplan is dinsdag 17 september jl. aan de Tweede Kamer aangeboden.


Jan van den Bos – eigen foto

Meer toezicht met meer mankracht
Inspecteur-generaal Jan van den Bos: ‘Met de extra mankracht kan de ILT het toezicht versterken. Daar waar de risico’s voor mens en milieu het grootst zijn: bodem, grond, water en de verwerking van afvalstoffen. En meer aandacht voor een schone scheepvaart en een veilige en duurzame luchtvaart. Daarvoor zijn we op zoek naar een breed scala gedreven inspecteurs. Van cyberspecialisten, financiële experts tot data-analisten’.

Koersvast én wendbaar
Van den Bos: ‘De organisatie van de ILT heeft grote stappen gemaakt. Hoewel de verwachtingen vanuit de samenleving soms groot zijn, zijn we koersvast én wendbaarder geworden. Dit jaar ronden we de reorganisatie af en zijn we vanaf 2020 een sterk vernieuwde inspectie. We blijven in ontwikkeling. Er is nog veel te doen, maar we liggen op koers’.

Risicogericht
De ILT-brede risicoanalyse (IBRA) is een vaste waarde geworden en een belangrijke basis voor het Meerjarenplan. Daar waar de grootste maatschappelijke risico’s zijn, zijn de inspecteurs aan het werk. Dat gebeurt al in 9 speciale programma’s, maar bijvoorbeeld ook door de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de ILT (IOD). Als grootschalig en met een ondermijnend karakter de wet wordt overtreden, zoals biodieselfraude en het overtreden van rij- en rusttijden (door tachograaffraude), dan komt de IOD in actie.

Breed takenpakket
Het ILT-takenpakket bestaat uit zeer uiteenlopende onderwerpen: van railinfrastructuur, afval, gevaarlijke stoffen, bodemwerkzaamheden, scheepvaart, taxi’s, geluidsnormen bij vliegvelden tot de woningcorporatiesector. Zo kijkt de Autoriteit woningcorporaties of besturen van corporaties hun maatschappelijke opdracht halen om betaalbare, beschikbare en kwalitatief goede huisvesting aan te bieden.

Incidenten
Ook bij incidenten, denk aan ongelukken met cruiseschepen op de Waal en Westerschelde afgelopen jaar, komen inspecteurs ter plaatste voor nader onderzoek. Dit gebeurt door onmiddellijk in actie te komen om te voorkomen dat er slachtoffers vallen of dat er schade aan de infrastructuur en leefomgeving ontstaat.

Nieuwe programma’s
Vanaf volgend jaar staan er 6 nieuwe verkenningen voor mogelijke programma’s gepland. Onder meer op het gebied van onveilige bouwproducten, gevaarlijk vuurwerk, biociden en Mainport Rotterdam. Inspecteur-generaal Van den Bos: ‘Zo blijft de ILT inspelen op nieuwe ontwikkelingen en zijn we actief op die onderwerpen waar de samenleving dat van ons vraagt’.

Het Meerjarenplan 2020-2024 beschrijft wat de inspectie de komende jaren gaat doen aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Kijk hier voor meer informatie.