Home  »  ENBONieuws   »   Impulsregeling Klimaatadaptatie ‘Kansen voor de bodemprofessional’

Impulsregeling Klimaatadaptatie ‘Kansen voor de bodemprofessional’

 
Boven Tommy Bolleboom en onder Paul Arentshorst – eigen foto’s.

De een is van origine cultuurtechnicus en de ander heeft een financiële achtergrond. Samen vormen Tommy Bolleboom en Paul Arentshorst een ideaal duo om achtergrond en doel van de Impulsregeling klimaatadaptatie uit de doeken te doen. ‘Pakweg drie jaar geleden bleek dat het niet snel genoeg ging met de uitvoering van klimaat-adaptieve maatregelen. Een extra impuls was nodig. Op basis daarvan hebben Rijk, Interprovinciaal Overleg, VNG en Unie van Waterschappen een bestuursakkoord klimaatadaptatie afgesloten met afspraken over een versnelling. Zo is in feite de Impulsregeling ontstaan om die versnelling te bewerkstelligen, uit te breiden en nieuwe maatregelen te nemen. In totaal gaat het om een bedrag van 600 miljoen Euro, waarvan 200 miljoen op het conto komt van het Rijk en 400 miljoen van de regionale overheden georganiseerd in werkregio’s gevormd binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.’

Voorproefje en opmaat
Voorafgaand aan de Impulsregeling was al het een en ander gebeurd. In 2019 en 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat acht uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie van regionale en lokale overheden financieel ondersteund. Doel was om de uitvoering van projecten te versnellen bij overheden die al goed op weg waren met klimaatadaptatie. Tegelijk wilde het ministerie hiermee de aanpak mogelijk maken van urgente problemen als gevolg van klimaatverandering. De uitvoeringsprojecten dienden daarnaast ook als pilot: de kennis en ervaring die ermee werd opgedaan in de praktijk, komt ook beschikbaar voor andere lokale en regionale overheden. In totaal zijn 8 uitvoeringsprojecten geselecteerd, onder meer het Klimaat robuust Clausplein in Eindhoven, het Stadspark als natuurlijke klimaatbuffer in Dordrecht, Klimaatplein Gasthoes en omgeving in Horst aan de Maas en de aanleg van een stadsbeek in Enschede.

Bodem en ondergrond
De projecten bieden kansen en mogelijkheden voor de bodemprofessionals: ‘Het netwerk van de mensen die zich bezighouden met klimaatadaptatie komt lang niet altijd overeen met het netwerk van de deskundigen op het terrein van de bodem en ondergrond. De verbinding tussen beide netwerken is van belang voor de beste oplossingen en daarmee het welslagen van de Impulsregeling. De inzet van de bodem en ondergrond in de projecten en maatregelen is niet vanzelfsprekend maar levert wel een meerwaarde op. Bijvoorbeeld bij waterinfiltratie-projecten zal de bodem goed moeten zijn meegenomen. Hetzelfde geldt voor de milieu-hygiënische aspecten van de bodem als we verhardingen in binnensteden gaan verwijderen,’ aldus Tommy Bolleboom en Paul Arentshorst.

Uit de startblokken
Sinds de inwerkingtreding van de Impulsregeling zijn inmiddels twee officiële aanvragen ingediend en drie conceptaanvragen om vooraf te laten toetsen. Paul Arentshorst: ‘We hebben pas een online roadshow door heel Nederland gehouden om de regeling toe te lichten en vragen te beantwoorden. De verwachting daaruit is dat we nog veel aanvragen binnen krijgen. Ongeveer 22 werkregio’s hebben aangegeven nog dit jaar een aanvraag in te dienen. De aanvraagtermijn loopt tot eind 2023. De Impulsregeling zelf loopt tot 31 december 2027. Dan moeten de maatregelen uitgevoerd zijn. Het gaat immers om een extra impuls om tot een versnelling te komen.’

Klimaat-adaptief ingericht
‘De regeling is laagdrempelig opgezet en wij toetsen of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De keuze van maatregelen en inhoudelijke onderbouwing ligt bij de aanvrager. We hopen dat de gelden uit de regeling optimaal worden benut en dat de bodem en ondergrond optimaal een plaats krijgen in de projecten. Echt tevreden zijn we natuurlijk pas als in alle werkregio’s vanuit stresstesten en risicodialogen maatregelen zijn uitgevoerd zodat de openbare ruimte meer dan ooit klimaat-adaptief is ingericht.’


Illustratie: Kennisportaal Klimaatadaptatie