Home  »  ENBONieuws   »   Informatiepunt Leefomgeving staat overheden met raad en daad bij

Informatiepunt Leefomgeving staat overheden met raad en daad bij


Marcel Cassee – eigen foto

Voorbeeldregels
Als fysisch geograaf is Marcel Cassee al geruime tijd verbonden aan Rijkswaterstaat/Bodem+. Hij vervult er onder andere de rol van projectleider van de helpdesk en is nauw betrokken geweest bij de beleidsvoorbereiding voor bodem in de Omgevingswet. En nu vooral met de implementatie daarvan. Daarbij speelt het programma ‘Bodembeheer van de toekomst’ een belangrijke rol, licht hij toe. ‘Lagere overheden,  zoals gemeenten, blijken grote behoefte te hebben aan voorbeeldregels voor bodembeheer. Hoe neem je gemeentelijke bodemregelgeving op in een omgevingsplan? Het omgevingsplan is een nieuw instrument waarmee nog geen ervaring is opgedaan. We ontwikkelen nu concrete hulpmiddelen om gemeenten daarbij te helpen’. En er komen vouchers beschikbaar waarmee gemeenten en omgevingsdiensten uren ter ondersteuning kunnen aanvragen’. Een aanvraag indienen kan tot 1 mei 2021. De ondersteuning start vanaf juni, verwacht Cassee.

Centrale plek
Het Informatiepunt Leefomgeving is een website en helpdesk waar professionals en experts terecht kunnen voor informatie en voor vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is opgericht omdat professionals vaak verschillende samenhangende vragen hebben over de uitvoering en praktische toepassing van de Omgevingswet in relatie tot de leefomgeving. Zaken die met de uitvoering van de nieuwe wet, met vergunningverlening, toezicht en handhaving te maken hebben, met onderwerpen als participatie, de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en met het – deels – nieuwe instrumentarium, zijn op deze site te vinden. Het IPLO komt in de plaats van bestaande helpdesks en websites zoals InfoMil, Helpdesk Water en Bodem+. De site www.iplo.nl gaat ook veel informatie, die nu is te vinden op een aantal verschillende websites, overnemen. ‘Een majeure operatie, waarbij onder meer duizenden pagina’s met content moeten worden geactualiseerd, aangepast aan de nieuwe regelgeving en worden overgezet’, weet Cassee. Uiteindelijk zullen de nu bestaande sites van InfoMil, Helpdesk Water en Bodem+ gaan verdwijnen. Alle informatie over de implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet blijft beschikbaar op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Piek in het aantal vragen verwacht
Ook de verschillende bestaande helpdesks worden samengevoegd. Hoewel die de afgelopen jaren eigenlijk ook al intensief met elkaar samenwerken bij de vraagbeantwoording. Rond de overgang naar de Omgevingswet verwacht Cassee een grote piek aan vragen voor het IPLO. ‘Bij de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit, in 2008, werden we overspoeld met vele duizenden vragen, meer dan een verdubbeling, van 4.000 naar 9.000 per jaar. Die verdubbeling van het aantal vragen verwacht ik nu ook. Net als nu willen we ook dan binnen twee werkdagen de meeste vragen kunnen beantwoorden. Dat wordt zeer gewaardeerd merken we. In de klanttevredenheidsonderzoeken scoren we steevast een acht. Daarvoor zitten we veel aan de telefoon. Dat is weliswaar intensiever dan beantwoording via de e-mail, maar levert veel meer op. Voor de vragensteller, en voor ons. Je ontdekt vaak een vraag achter de gestelde vraag. En je hoort beter hoe de regelgeving in de praktijk uitpakt. Daarmee maken we dankbaar gebruik, omdat het IPLO ook een functie heeft om signalen, zoals eventuele fouten in de regelgeving of ongewenste uitwerkingen te registeren. Aldus levert het IPLO ook een bijdrage aan de monitoring van de nieuwe wetgeving’, aldus Cassee.

Wegwijzers en webinars
Rijkswaterstaat / Bodem+ doet meer om de uitvoeringspraktijk te ondersteunen rond de overgang naar de Omgevingswet. ‘We hebben de Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet ontwikkeld. En werken nu aan een wegwijzer bodem Omgevingswet voor gemeenten’, licht Cassee toe. ‘Ook leveren we regelmatig bijdragen aan webinars die in de regio plaatsvinden. En ontwikkelen we binnen het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ webinars voor een breder publiek. Zo willen we in mei een webinar organiseren over bodem in het omgevingsplan.’