Home  »  ENBONieuws   »   Informatiepunt Leefomgeving; waar alles samen komt

Informatiepunt Leefomgeving; waar alles samen komt

‘Dus niet alleen puur de wet- en regelgeving presenteren, maar ook het integrale denken, het participeren. Hoe link je een aan water gerelateerde vraag aan bredere bodemvraagstukken?’ De nieuwe site van het Informatiepunt Leefomgeving (www.iplo.nl) brengt heel veel samen.


Marieke Fuijkschot – eigen foto

Indachtig de Omgevingswet
Misschien wel even complex als de Omgevingswet zelf is de migratie van een groot aantal websites en helpdesks naar het nieuwe Informatiepunt Leefomgeving. Websites als infomil.nl, helpdeskwater.nl en bodemplus.nl, gaan op in de nieuwe website www.iplo.nl. Deze sites gaan verdwijnen of krijgen een archieffunctie. Teksten worden overgezet en aangepast aan de Omgevingswet. Dat alles past geheel in de geest van de Omgevingswet, waarvan integraliteit en samenhang de kern vormen. ‘En dat maakt de nieuwe site ook gelijk zo gecompliceerd’, vertelt coördinator bij Rijkswaterstaat, Marieke Fuijkschot. ‘De site bevat inmiddels ruim 4.000 pagina’s. Hoe ontsluit je die, hoe breng je samenhang daarin? En nog ontbreekt informatie, want een deel van de bodemregelgeving is nog in ontwikkeling’.

Indrukwekkende hoeveelheid
Wie de website bezoekt ziet in één oogopslag een groot aantal onderwerpen. Nieuws, thema’s (keurig alfabetisch gerangschikt), veel bekeken items als de Bruidschat, praktijksituaties, een agenda en nog veel meer. Overweldigend, voor zowel de toevallige passant als de gerichte vragensteller. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor Marieke Fuijkschot. ‘Hoe brengen we de bezoekers bij de voor hen relevante pagina’s en hoe combineren we die met andere relevante pagina’s, om de onderlinge verbanden te kunnen duiden’. Na de eerste veelomvattende taak, het migreren van de overall aanwezige informatie (Marieke: ‘Alleen al het onderwerp water leverde 900 pagina’s met talloze links op’), staan zij en haar team nu voor de opdracht een zo goed mogelijk customer journey te ontwikkelen (het pad dat een bezoeker aflegt om tot de gewenste informatie te komen). Ze heeft er alle vertrouwen in dat ook dit tot een goed einde wordt gebracht. ‘Zo’n 20 mensen zijn alleen al bij de migratie van de websites betrokken. Daarnaast werken allerlei inhoudsdeskundigen aan het duidelijk en begrijpelijk uitleggen van de wet op de website en via helpdeskvragen’.

Ongemerkt komen vele helpdesks samen
Behalve dus de content van de gemigreerde sites, brengt het Informatiepunt ook de verschillende helpdesks bijeen. Natuurlijk de helpdesk Bodem, maar ook is er een lijn gelegd met bijvoorbeeld de helpdesks van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het RIVM en het Staatstoezicht op de Mijnen. ‘We werken met dertien partijen samen. Dat betekent dat een vragensteller niet vele malen moet doorklikken, in de wacht komt of tegen andere ergernissen oploopt. De vraag wordt even adequaat als altijd beantwoord, wijzelf zorgen voor de goede input en weten waar we die vandaan moeten halen’.

De efficiency staat voorop, vertelt Marieke Fuijkschot. ‘Voor de bezoeker natuurlijk, maar ook voor onszelf. Hoe beter de informatie wordt gevonden, hoe minder vragen hoeven te worden gesteld en te worden beantwoord’. Wat zij ook heel belangrijk vindt is dat de informatie volledig en helder is, ‘dat we de items zelf, en hun onderlinge samenhang goed uitleggen’. En natuurlijk speelt de actualiteit een belangrijke rol. ‘Goed daarop in kunnen springen is evenzeer een opgave’.   

Centrale plek voor alle vragen
Het Informatiepunt Leefomgeving wordt de centrale plek voor alle vragen die met onze leefomgeving te maken hebben, stelt Marieke Fuijkschot vast. Ze verwacht dan ook een forse groei in de vragen die gesteld worden. ‘Het afgelopen kwartaal waren dat er 6.000, waarvan circa 850 over bodem. Tien procent daarvan had te maken met de Omgevingswet’. De vragen helpen de inhoudsdeskundigen en de redactie ook de blik op de website scherp te houden. ‘En ik hoop dat we op niet al te lange termijn een klantenraad kunnen oprichten, waar representanten van de verschillende doelgroepen zorgen voor regelmatige feedback’. Zie verder www.iplo.nl.

Op de site van het Kenniscentrum InfoMil is een interview te lezen met een aantal gebruikers van het Informatiepunt Leefomgeving. 

Lees hier het persbericht.