Home  »  ENBONieuws   »   Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie: Een levend en lerend netwerk

Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie: Een levend en lerend netwerk


Ron Nap – eigen foto

Het initiatief voor het kennisnetwerk is gestart met een soort van kernteam met als insteek een kennisagenda te ontwikkelen op basis van vragen van de ondergronddeskundigen van overheden. Daarbij gaat het over de afweging en ordening van het gebruik van de ondergrond voor bodemenergie en geothermie en het stimuleren van bodemenergie en geothermie. Ook vergunningverlening, toezicht en handhaving en inhoudelijke vraagstukken, relevant voor afwegingen en ordening komen aan de orde. ‘Inmiddels organiseren we zo’n zeven bijeenkomsten per jaar,’ vertelt Ron Nap. ‘Ik fungeer daarbij als voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris, Annelies de Graaf (Buro38) en het recent toegevoegd bestuurslid in de persoon van Han de Rijk (Omgevingsdienst regio Utrecht).

Vragen collectief uitzetten
Er komen vooral vanuit gemeenten, provincies maar ook van waterschappen nogal wat vragen over dit thema. Zij zijn in veel gevallen als beleidsmaker, beleidsuitvoerder en zeker ook als de vergunningverlener hierbij betrokken. Ze zochten vooral naar een manier hoe ze het een en ander rond de vele vragen moesten organiseren. Ron Nap: ‘De belangrijkste vraag was hoe een strategische kennisagenda op te stellen voor het gebruik van de ondergrond die bijdraagt aan de energietransitie zonder de kwaliteiten van bodem en grondwater voor andere functies te frustreren. Verder ging het vaak om praktische vragen en er bleek een grote behoefte te zijn aan kennisuitwisseling en wijsheid uit diverse ervaring in opzetten van beleid en in de uitvoering.  Onze inzet was om de vragen collectief uit te zetten. In het begin bestond het netwerk uit een kleinere club van zo’n tien grotere gemeenten.

Groei
‘Inmiddels zijn we gegroeid naar zo’n 40 à 50 deelnemers waaronder (kleinere) gemeenten, provincies en waterschappen en is ook de rijksoverheid aangeschoven. Het Rijk kwam tot de conclusie dat dit netwerk een uitstekende ingang vormde om in verbinding te komen met vragen uit de markt en zodoende ook met eventuele leemtes in het beleid. Het netwerk draait nu 2,5 jaar en de deelnemers zijn vooral mensen die vanuit de invalshoek bodem en ondergrond actief zijn binnen het thema energietransitie. Dat is wel wat deze groep in aanvang kenmerkte.’

Kennisnetwerken
‘De afgelopen periode zie je dat er een zekere verschuiving heeft plaatsgevonden,’ vervolgt Ron Nap. ‘Van het sectorale bodem en ondergrond naar het meer integrale thema energietransitie. Beiden expertises komen in het netwerk inmiddels goed samen. De meerwaarde is tweeërlei: experts van de verschillende deelgebieden komen bij elkaar én experts van de verschillende overheidslagen: gemeenten, zowel klein als groot, waterschappen en provincies. Op deze manier doe je recht aan een goed functionerend kennisnetwerk: een levend en lerend netwerk, gebaseerd op de methode ‘Spread Your Wings’ (ontwikkeld door Human Talent Group) dat actief aan het kennisnetwerken is.’

Snelle acties
‘We blijven ons inspannen om de decentrale overheden verder van passende informatie te voorzien. Dat betekent het benoemen van kennisvragen, kennis ontwikkelen en belemmeringen in de praktijk van alledag zo goed mogelijk wegnemen. We zijn geen passief netwerk maar actief met snelle acties: snel schakelen met praktijkgerichte acties en waar nodig advies geven. We komen dus in de richting van het “gedroomde” netwerk!’

Opschaling en versnelling
‘Ons netwerk is een sterk collectief: Iedereen helpt elkaar zodat de “eenzame” ambtenaar in een willekeurige kleine gemeente altijd een beroep op ons kan doen. De volgende stap is om een bijdrage te leveren aan de opschaling en versnelling van de energietransitie waar bodem en ondergrond een goed afgewogen rol kan spelen. En, waarin tegelijkertijd, het grondwater in die bodem als energiedrager en transporteur houdbaar haar rol kan blijven vervullen. We zoeken in deze stap een vergaande samenwerking met  bestaande netwerken. Denk daarbij aan Bodemenergie.NL met daarbinnen een kennis- en een zeer actief gebruikersplatform als ook met het Netwerk Aquathermie. Ook met RVO Expertise Centrum Warmte zoeken we de samenwerking.

Kijk hier voor verdere informatie en contact.