Home  »  ENBONieuws   »   JongSTRONG wordt JongBodem

JongSTRONG wordt JongBodem

‘We zijn toe aan een nieuwe naam: JongBodem’, vertelt bestuurslid Marissa Frambach. ‘Want met “JongBodem” maken we duidelijker dat wij een netwerk zijn dat jongeren binnen het werkveld bodem verbindt. Dat wij door middel van kennisdeling laten zien hoe divers het werkveld is. Dat de bodem interessant is vanuit verschillende disciplines’.  


Marissa Frambach: ‘Naast natuurlijke en economische waarden moeten ook sociaal-culturele waarden een rol gaan spelen in het bodem werkveld’ – eigen foto

Brede fascinatie
Zo veelzijdig het werkveld is, zo veelzijdig en breed georiënteerd is ook Marissa Frambach zelf. Na in de afgelopen zeven jaar drie studies te hebben voltooid – op aardwetenschappen, mariene wetenschappen en milieuwetenschappen – werkt zij sinds enige tijd bij Tauw als trainee. ‘Ik was als kind al gefascineerd door de bodem. Verzamelde stenen gaven mij het gevoel miljoenen jaren geschiedenis vast te kunnen houden. Ik wilde over die bodem leren, over de complexe werking van de aarde, en wil daarover blijven leren. Binnen het Tauw traineeship kom ik drie keer een half jaar lang op een andere plek binnen het bedrijf terecht. Bij de afdeling “Meten Inspectie Advies”, had ik voor een bodemonderzoek met allerlei betrokkenen contact, van de opdrachtgever tot de veldwerker tot de laboratoriummedewerker’.

Kwalitatieve blik
‘Daarnaast ben ik ook betrokken bij onderzoeken naar onder andere PFAS en bodemkwaliteitskaarten. Dit soort onderzoeken zijn nu vooral kwantitatief; het gaat om exacte concentraties van stoffen. Mij gaat het echter ook om de bodemkwaliteit. Dat kunnen andere waarden zijn dan de natuurlijke en economische waarden zoals opbrengsten uit bijvoorbeeld landbouw. Dat kunnen dan aardkundige waarden zijn, waarmee de bodem het verhaal vertelt van de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Door alle bodemwaarden goed in kaart te brengen kunnen we bijdragen aan het verbeteren van het vaak zo geringe besef hoe belangrijk onze bodem voor ons is’.

Multidisciplinaire aanpak
‘Het zijn enkele voorbeelden die mij ervan overtuigen dat alleen een multidisciplinair beleid de beste aanpak is bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Klimaatadaptatie, milieuproblemen, voedsel- en drinkwaterzorgen, noem maar op, kunnen alleen integraal, met een breed spectrum van disciplines goed worden aangepakt. Naast natuurlijke en economische waarden moeten ook sociaal-culturele waarden een rol gaan spelen. En moeten dus ook die disciplines aan tafel komen. Zodat we niet alleen kijken naar wat de bodem ons economisch opbrengt, maar ook in zingeving en beleving’.   

JongBodem
‘Met de nieuwe naam geven we als, nu nog even JongSTRONG, ook aan welk belang we hechten aan de diversiteit van jongeren in de sector bodem. We willen ons nog meer gaan inzetten voor enerzijds kennisdeling binnen de sector, en daarvoor de contacten met het Nationaal Bodemtraineeship en SIKB verder aanhalen. Anderzijds willen we ons ook meer gaan richten op het onderwijs. Niet alleen onze fascinatie voor bodem verbreiden binnen de voor de hand liggende studierichtingen, maar ook ingang zoeken bij nu minder logisch lijkende studies. Bijvoorbeeld sociale, culturele en antropologische studies.’