Home  »  ENBONieuws   »   Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten gemeenten

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten gemeenten


Coördinator Remco de Boer – eigen foto

Gemeentelijke taak
Exacte aantallen over nog in de bodem aanwezige ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog zijn er niet. De schatting is dat zo’n tien procent van wat boven ons land is afgeworpen blindgangers zijn geweest. En daarnaast, voegt Remco de Boer eraan toe, ‘zijn er bijvoorbeeld ook munitiedepots achtergelaten,’. ‘Het zijn de gemeenten’, vervolgt hij, ‘die er voor moeten zorgen  dat oorlogsresten geen risico vormen voor de openbare orde en veiligheid’. Gemeenten kunnen met ontplofbare oorlogsresten worden geconfronteerd bij onder andere ruimtelijke ontwikkeling,  archeologische opgravingen of bodemonderzoek ten behoeve van een aan te leggen weg of riolering. ‘Ook de sinds Corona sterk gegroeide groep magneetvissers stuit regelmatig op explosieven’, weet De Boer. ‘Dan sta je als gemeente voor de vraag hoe je daar mee om gaat en welke mogelijkheden je hebt’.

Afwegingskader opstellen
‘Niet tot ontploffing gekomen oorlogstuig hoeft niet altijd te worden geruimd’, zegt De Boer. ‘De betreffende gemeente maakt, vanuit haar verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid, een afweging waarbij verschillende aspecten de revue kunnen passeren. Handvatten voor het maken van een dergelijke afweging ontbreken tot op heden’. Het maken van een afwegingskader voor gemeenten is dan ook de belangrijkste taak van het Kenniscentrum OO. Daarnaast wordt er een onderzoeksprogramma gestart dat alle benodigde kennis gaat verzamelen om tot een goed afwegingskader te komen. Daarin werkt het kenniscentrum samen met het werkveld. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we voor het afwegingskader eerst een consultatieversie uitbrengen, geeft De Boer aan. ‘Op basis daarvan kunnen gemeenten kijken of het beoogde kader aan hun verwachtingen voldoet en ook werkbaar is. De bevindingen worden meegenomen en zo zal gaandeweg het afwegingskader verder aan de behoefte van de gemeenten worden aangepast.’

Helpdesk ingericht
Het Kenniscentrum OO biedt daarnaast antwoorden op vragen als:  Hoe is de financiering geregeld? En: Welke wetten zijn relevant? Daarvoor is onder andere ook een helpdesk ingericht. Het kenniscentrum wordt beheerd door Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van BZK.

Meer dan openbare orde en veiligheid
Het Kenniscentrum is opgericht voor gemeenten en dat gaat verder dan enkel de rol van de adviseur openbare orde en veiligheid. Ook adviseurs bodem worden bediend door het kenniscentrum. Kijk hier voor meer informatie.