Home  »  ENBONieuws   »   Landschapsvormen, hydrologische processen en zoutgehalte

Landschapsvormen, hydrologische processen en zoutgehalte

De methodiek is mogelijk ook over te dragen naar andere kustgebieden waarvoor weinig informatie over het grondwater bestaat. Het project wordt uitgevoerd binnen het DeltaMAR project van het NWO Urbanising Deltas of the World program. 

In zuidwest Bangladesh is er een gebrek aan drinkwater, mede door het hoge gehalte van zout in het grondwater. De enorme variatie van het zoutgehalte in het grondwater is in kaart gebracht door de ‘Electrical Conductivity’ (EC) te meten in 1998 ondiepe (< 60 meter diep) putten door het gebied heen. Deze data, aangevuld met data uit literatuur, is gecorreleerd met locatie data (latitude, longitude, diepte) en landschapsdata (hoogte, landgebruik, bodem, en dikte van de dek kleilaag). Vervolgens hebben we de meest voorkomende landschapsfeatures geomorphologisch geanalyseerd om sturende geohydrologische processen voor de variatie in grondwater zoutgehalte af te leiden.


Foto: Floris Naus

Deze studie laat voor het eerst de relatie zien tussen landschapsvormen, hydrologische processen en het zoutgehalte van het grondwater door de zuidwestelijke regio van Bangladesh. De voornaamste bevindingen laten zien dat regenwaterinfiltratie in de hoger gelegen gebieden met rivierafzettingen leidt tot zoet grondwater, terwijl smalle hoge gebieden met rivierafzettingen of getijderivierafzettingen meer beïnvloed zijn door laterale zout grondwater stromingen of zoutwater infiltratie van getijderivieren of overstromingen. Lage gebieden met getijdeafzettingen zijn geheel zout. De grote lijnen van ons onderzoek kunnen ook toepasbaar zijn om een eerste voorspelling van het grondwater zoutgehalte te maken in andere delta’s. Kijk hier voor het volledige Engelstalige artikel.


Foto: Floris Naus