Home  »  ENBONieuws   »   Met sleufloze technieken bijdragen aan maatschappelijke opgaven

Met sleufloze technieken bijdragen aan maatschappelijke opgaven

‘De energietransitie en de vraagstelling aan de markt’. ‘De nauwkeurigheid van een horizontaal gestuurde boring’ – het zijn zomaar twee onderdelen van het zeer gevarieerde en interessante kennisprogramma tijdens het No-Dig Event (11 en 12 oktober), aldus Paul Vastenburg voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT).


Paul Vastenburg, voorzitter NSTT – eigen foto

Gebrek aan kennis
De NSTT is een vereniging van meer dan 200 bedrijven en (overheids)instanties, die kennis en kunde samenbrengen over het sleufloos boren of repareren van kabels, riolen en leidingen. In 1988 opgericht, in navolging van de International Society for Trenchless Technology (ISTT), en drie jaar later organisator van het eerste Nederlandse No-Dig Event. De nu aanstaande zevende editie is nog even actueel en informatief als de eerste, vertelt Paul Vastenburg. ‘Er is helaas nog altijd een groot gebrek aan kennis over het sleufloos, dus zonder te graven, aanleggen of renoveren van ondergrondse kabels en leidingen. Bij veel gemeenten, opdrachtgevers en andere betrokken ontbreekt het inzicht waarom deze wijze van werken voor aanzienlijk minder hinder en overlast zorgt, duurzaam is en uiteindelijk ook kostenefficiënt kan zijn’. Dit voor het voetlicht brengen is het belangrijkste doel van het NSTT No-Dig Event. Daarnaast is het event ook het moment waarop innovaties worden gepresenteerd, kennis wordt gedeeld en de NSTT No-Dig Award wordt uitgereikt. ‘Een Award voor één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken’, licht Vastenburg toe.

Maatschappelijke thema’s
Tijdens het event presenteren ruim 100 exposanten zich, zowel binnen als via live demonstraties buiten: ‘We gaan weer letterlijk de grond in’. Daarnaast dus een uitgebreid kennisprogramma. Dit programma, licht Vastenburg toe, ‘is opgebouwd rond vier maatschappelijke thema’s: “Circulair Werken” en “Stedelijke Inbreiding” op woensdag 11 oktober. “De Energietransitie” en “Minder Hinder” op donderdag 12 oktober. ‘De opgaven voor de bodem en ondergrond’, gaat hij verder, ‘krijgen een steeds crucialere betekenis. Met als gevolg dat het onder onze voeten alleen maar voller en drukker wordt. We willen van alles aanleggen, van warmtenetten en CO2 opslag tot vervangende riolering. We zoeken oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die met klassieke technieken, zoals de traditionele aanleg en vervanging van kabels en leidingen in gegraven sleuven, niet meer gerealiseerd kunnen worden. De bevolkingsdichtheid is te groot, en de ruimte is in ons overvolle land te beperkt’.

Vakgebied in beweging
‘Sleufloze technieken’, somt hij op, ‘hebben grote voordelen. Het doorkruisen van niet-onderbreekbare infrastructuur, zoals waterwegen en andere leidingen en ecologisch belangrijke gebieden, is mogelijk zonder schade te veroorzaken. Sleufloze technieken voorkomen hinder, want ze veroorzaken geen stagnatie van weg-, voetgangers- en spoorverkeer. Maar denk ook eens aan het feit dat de kans op verspreiding van en blootstelling aan allerlei vormen van verontreinigingen beperkt is, door het minimale grondverzet’. Dat de ontwikkelingen doorgaan bewijst het programma. Vastenburg: ‘Zowel door de presentaties op de beurs als tijdens het kennisprogramma blijkt hoezeer het vakgebied in beweging is. En bereid is kennis en ervaringen te delen. Ik noem nog even het NSTT-Platform Veilig Sleufloos, een breed gedragen initiatief om veiligheidsincidenten en bijna-incidenten uit te wisselen en gezamenlijk te komen tot veiligheidsinstructies.’

Kijk hier voor meer informatie.