Home  »  ENBONieuws   »   Modellen die bijdragen aan een betere balans tussen natuurbeheer en landbouw

Modellen die bijdragen aan een betere balans tussen natuurbeheer en landbouw


Sven Verweij – eigen foto

Passie voor geo-informatie
Aardrijkskunde had altijd al zijn interesse, al op de basisschool al. ‘Zo ben ik een van de initiatiefnemers van Bodemfoto.nl, een website waar mensen hun foto’s over de bodem kunnen insturen en een verhaaltje erbij kunnen plaatsen. In Wageningen werd die belangstelling een passie voor geo-informatie. Ik ging mij verdiepen in moderne technieken op het grensvlak van bodem, geo-informatie en machine learning.  Zo ben ik bij het Nutriënten Management Instituut (NMI) terecht gekomen. In dit kennis- en adviesbureau wordt technisch inhoudelijke kennis over de bodem omgezet in praktische handvatten. We ontwikkelen modellen op basis van statische berekeningen met name gericht op agrarische toepassingen. Daarmee willen we bijdragen aan een duurzame, klimaatbestendige landbouw die in balans is met de natuurlijke omgeving’.

Daarnaast is Sven Verweij bestuurslid van JongBodem. ‘Het contact met leeftijdsgenoten, werkzaam op andere terreinen, is een leuke manier om over de eigen schutting te kijken. Ik wil graag mijn focus breed houden en niet in de val van een tunnelvisie lopen’.

Open Bodem Index
Een van de projecten waar Sven Verweij bij betrokken is, is de Open Bodem Index (OBI). ‘Dit is een initiatief dat we hebben genomen samen met de Rabobank, Vitens, ASR, WUR en FarmHack. De OBI moet een beter beeld geven van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in ons land. Het is een getal dat de kwaliteit van de bodem op en bepaalde plek weergeeft. De index is gecorrigeerd voor bodemsoort en het gebruiksdoel van de bodem. Wat de Open Bodem Index aangeeft is een indicatie voor de kansen op verbetering van de bodemkwaliteit tegen het licht van de haalbare gewenste situatie per bodemsoort. Dat wordt berekend op basis van 20 biologische, fysische en chemische parameters. Samen bepalen die de index’. Hij vertelt dat de OBI een open karakter heeft. ‘Iedereen kan inzicht krijgen in de rekenregels en ook zelf daaraan bijdragen’.

Grasgroeimodel
Een ander project is RE-Gras, een grasgroeimodel. ‘Dat is bestemd voor melkveehouders om de te verwachte opbrengst en ruw eiwit van gras te voorspellen bij het gebruik van meer of juist minder kunstmest. We hebben daarvoor een tool ontwikkelt die ertoe kan bijdragen dat boeren hun bedrijfsvoering efficiënter kunnen inrichten. Waar en wanneer mogelijk minder kunstmest gebruiken betekent voor hen een verlaging van de kosten. Tegelijk is dit beter voor het milieu’. 

Het is zijn motivatie, vertelt Sven Verweij. ‘Onderzoek bruikbaar maken voor toepassingen die maatschappelijk relevant zijn. Met de modellen die we hier ontwikkelen hopen we bij te dragen aan een betere balans tussen natuurbeheer en landbouw. De Nederlandse boeren produceren heel veel, maar de effecten kunnen vaak te schadelijk zijn voor onze natuur. Een balans vinden in economische belangen en de belangen van een goed milieu en een gezonde natuur – dat is de opgave.’