Home  »  ENBONieuws   »   Nieuwe ambassadeurs voor KOBO-HO regio Oost

Nieuwe ambassadeurs voor KOBO-HO regio Oost


Arvid de Rijck en Joris Rooiman – eigen foto’s

Team van ambassadeurs
KOBO-HO werkt, naast het ontwikkelteam, met een klein, effectief team van ambassadeurs. Zij zijn ‘makelaars en schakelaars’ tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in een bepaalde regio. De ambassadeurs inventariseren bij hen vraag en aanbod. Ze pakken maatschappelijke vraagstukken op en vormen deze om tot gezamenlijke projecten vanuit het onderwijs, gericht op (semi-)overheid en bedrijfsleven. Deze projecten, in de breedste zin van het woord, zijn erop gericht de maatschappelijke waarde en de nut en noodzaak van het vakgebied bodem en ondergrond aan te tonen. Daarnaast worden er in samenwerking met de hogescholen en universiteiten door de ambassadeurs enkele ‘Underground Challenges’ georganiseerd. Op deze challenges wordt in één dag een vraagstuk behandeld door meerdere studenten.

Regio Oost
Sinds de start van 2020 heeft Juul Osinga zijn taak als ambassadeur voor regio Oost neergelegd. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor twee nieuwe, frisse ambassadeurs voor deze regio; Joris Rooiman, werkzaam bij de gemeente Hengelo, en Arvid de Rijck, werkzaam bij Witteveen+Bos.

In Hengelo is Joris bij verschillende aandachtsvelden binnen de sector van de bodem en ondergrond betrokken. Zo is hij bezig met de Omgevingswet en bodem, zit in het kernteam van OnderTwente (samenwerking van de 14 Twentse gemeenten voor bodem) en houdt hij zich bezig met bodem in combinatie met andere maatschappelijke opgaven. Dit is echter maar voor een deel van de week, het andere deel houdt hij zich bezig met duurzaamheid; concreet met de energietransitie. Met Bestuurskunde als studieachtergrond kan hij snel schakelen tussen de verschillende onderwerpen. Deze combinatie tussen, aan de ene kant kennis hebben van het bestuurlijk reilen en zeilen van een organisatie en aan de andere kant de interesse voor bodem en ondergrond, is de perfecte combinatie om als makelaar in het oosten van het land tussen overheden en de hogescholen en universiteiten te fungeren.

Omgevingswet
Arvid houdt zich momenteel ook bezig met de invoering van de omgevingswet, maar dan vanuit een adviesrol. Hij heeft gestudeerd aan de WUR en is verder onderdeel van het Expertisecentrum PFAS en houdt zich daarin vooral bezig met beleidsmatige vraagstukken aangaande PFAS. Ook is hij tijdelijk gedetacheerd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om ondersteuning te bieden aan betrokken bodem- en ondergrondvraagstukken. De wijde verscheidenheid aan contacten binnen dit gevarieerde werk zorgt ervoor dat Arvid een goede schakelaar kan zijn tussen bedrijven, overheden en de hogescholen en universiteiten.

JongSTRONG
Beiden zijn daarnaast ook lid van het bestuur van JongSTRONG en vormen daarmee een directe schakel naar de jonge bodemprofessionals, welke een mooie brug kunnen vormen tussen de studenten en het werkveld. Joris en Arvid kijken er enorm naar uit om het werk van Juul te mogen vervolgen en willen Juul hierbij nogmaals bedanken voor zijn inzet als ambassadeur voor regio Oost. Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen zijn of wil je gewoon kennis met ons maken? Wij zijn bereikbaar via j.rooiman@hengelo.nl en arvid.de.rijck@witteveenbos.com.