Home  »  ENBONieuws   »   Nog lang niet klaar met de bodem

Nog lang niet klaar met de bodem


Joke van Wensem – eigen foto

Joke van Wensem werkt bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland als coördinerend adviseur Duurzame Leefomgeving. Ook is ze als voorzitter het gezicht van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging. Op donderdag 21 april 2022 zit ze het Bodem Breed Symposium in Dordrecht voor: ‘In verband met COVID 19 was er in 2021 een digitale versie van Bodem Breed. Dat was een succes. Maar we zijn erg blij dit jaar weer iedereen fysiek te kunnen ontmoeten!’

 

Echt polderkind

Ze is geboren en getogen in de gemeente Wieringerwaard in Noord-Holland. Op de zeeklei. ‘Ik ben opgegroeid tussen twee dijken en heb van vierde tot mijn zestiende op een boerderij gewoond. Als kind ging ik met mijn vader mee op de trekker als hij ging ploegen op het land. Het was telkens weer een fascinerend verschijnsel dat op die omgeploegde aarde elk jaar weer iets nieuws ging groeien. Ik het geprobeerd een ondergrondse hut te graven in de zeeklei, maar vond het ontzettend flauw dat er altijd water in kwam te staan. Ja, ik ben wel een echt polderkind.’

 

Technische Commissie Bodem

‘Tijdens mijn studie biologie was ik vooral geïnteresseerd in de systeembenadering, de ecologie. De processen in de bodem en hoe bodemorganismen zich daarin manifesteren was onderdeel van mijn promotieonderzoek. Mede door mijn belangstelling voor de bodem kwam ik bij de Technische Commissie Bodem terecht. Daar kon ik me als secretaris helemaal uitleven op het onderwerp bodem.’


Van, voor en door de bodemprofessionals
Het Symposium Bodem Breed is een symposium van, voor en door bodemprofessionals. Dat betekent dat het programma veelzijdig is. De thema’s variëren van Ruimte voor maatschappelijke opgaven, Plannen voor de toekomst en (na)Zorg verontreinigingen tot Circulair en Biobased, Bodemsaneringstechnieken, Vreemde eenden en Bodemleven. Joke: ‘Het programma komt tot stand op basis van de inbreng van de deelnemers. De programmacommissie, probeert daar een structuur en rode lijn in aan te brengen. De secretaris van Bodem Breed, Peter van Mullekom, en ik bereiden dat voor en ronden het af. Elke sessie is me even lief; zelf vind ik vooral de ecologische en culturele kant van de bodem erg interessant. Jaren geleden heb ik een bijdrage voor tijdschrift Bodem geschreven onder de titel “Houden van de bodem, wat gaat over de verschillende percepties van bodem en dat dat gevolgen heeft voor hoe ermee omgegaan wordt. 

Gezondheid en veiligheid
Het centrale thema van de 33ste editie is ‘Gezondheid en veiligheid’. Joke: ‘Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar natuurlijk een zeer actueel thema. Op 17 november 2021 heeft de Europese Commissie de Europese Bodemstrategie 2030 gepresenteerd, met als motto: ‘Pluk de vruchten van een gezonde bodem voor mensen, voedsel, natuur en klimaat’. Ook niet onbelangrijk: de Commissie bereidt een wet inzake bodemgezondheid voor! De Bodemstrategie zet het bodembeleid weer op de politieke agenda. Dat betekent werk aan de winkel voor onze sector. De sessies in deze Bodem Breed bieden volop gelegenheid om diverse onderwerpen langs te lopen, erover in gesprek te gaan en allianties te smeden. ‘

Kennis delen en elkaar ontmoeten

‘De grote meerwaarde van Bodem Breed is dat het een uitstekend podium is om met elkaar kennis te delen en op de hoogte te raken van de laatste ontwikkelingen,’ vindt Joke. ‘In dat opzicht vormt het een update van wat er allemaal op het veelzijdige terrein van de bodem gebeurt in Nederland. Tegelijkertijd is het een mooi persoonlijk contactmoment. Bodemprofessionals zien en ontmoeten elkaar. Waar ik vooral aan hecht is dat ons Symposium breed is en blijft. Wat mij betreft mag de wetenschappelijke kennis nog wel wat uitgebreider aan de orde komen, en meer accent op de levende bodem.’

Geslaagd
‘Voor mij is het belangrijk dat de deelnemers een vruchtbare en mooie dag hebben gehad. Dat ze goed hebben bijgepraat, iets nieuws hebben gehoord en misschien ook nog nieuwe collega’s uit de bodemwereld hebben leren kennen. Dan is wat mij betreft de 33ste editie van Bodem Breed zonder meer geslaagd. Ook met het oog op de toekomst timmeren we aan de weg. Jonge mensen proberen we actief bij Bodem Breed te betrekken. Een collega van onder de 35 jaar mag je gratis meenemen en bij de keuze van de sessievoorzitters hebben we doelbewust gekeken naar “young upcoming professionals”. Zo proberen we de continuïteit van het symposium voor de toekomst te garanderen. Want, voor alle duidelijkheid, we zijn nog lang niet klaar met de bodem.’

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.