Home  »  ENBONieuws   »   Online leerplatform voor bodemkennis

Online leerplatform voor bodemkennis


Henk Koster (SIKB), Henri Schouten (SBN) en Geert Roovers (KOBO),v.l.n.r., ondertekenen de samenwerking – foto SIKB

Het bodemwerk verandert. Het grootste deel van de bodemsaneringsoperatie is afgerond. Tegelijk dienen nieuwe (diffuse) verontreinigingsopgaven zich aan. De Zeer Zorgwekkende Stoffen vragen om specifieke kennis. Ook vragen andere opgaven, zoals klimaat en energie, om nieuwe kennis van bodem en ondergrond. Ook de komst van de Omgevingswet leidt tot veranderingen. Bodemwerk betekent een integrale gebiedsbenadering met kennis van andere vakgebieden. De Omgevingswet leidt voorts tot decentralisatie van de taken en bevoegdheden van de overheid. En dat terwijl bodemafdelingen, zeker bij lagere overheden, maar ook bij adviesbureaus en aannemers krimpen of verdwijnen. Ondertussen verandert het leeraanbod op universiteiten en hogescholen. Bodemonderwijs is minder gespecialiseerd, en vaak opgenomen in bredere opleiding. Instromers in het vakgebied hebben een breder profiel dan voorheen, waardoor bij- en nascholing nodig is. Kennis over de bodem en ondergrond nemen dus af, maar worden meer en meer noodzakelijk.

Kennisbehoefte
Een e-learning platform kan in deze kennisleemte voorzien. Door e-learning kan kennis op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd en overgebracht. E-learning kan in eigen tempo en op zelf gekozen momenten worden gevolgd. Nieuwe generaties leren steeds meer digitaal. E-learning is de afgelopen jaren steeds betaalbaarder geworden, door de ontwikkeling van standaard leervormen en platformen. E-learning wordt hierdoor een steeds logischer alternatief voor (alleen) fysiek onderwijs, en leidt uiteindelijk tot efficiëntere kennisoverdracht en lagere opleidingskosten voor zowel overheden als bedrijfsleven. E-learning is in andere branches al zeer succesvol. Individuele organisaties, zowel in de publieke als in de private sector, zijn op dit moment in meer of mindere mate bezig met het ontwikkelen van eigen, interne trainingen. Een centraal online leerplatform voorkomt onnodige, dubbele investeringen en helpt de kwaliteit van het aangeboden leermateriaal te vergroten. Een online leerplatform biedt mogelijkheden om zowel bestaande als nieuwe kennis onder een grote groep gebruikers te verspreiden.

Beheer
De Stichting Bodembeheer Nederland (SBN) heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een online leerplatform en zal als beheerder optreden. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO-HO) dragen met hun kennis bij aan het aanbod, met name op het gebied van de kwaliteitsrichtlijnen en open kennismodules voor het hoger onderwijs. Het leerplatform biedt mogelijkheden deze online onder een groter publiek te verspreiden.

Pilot
Als eerste pilot krijgt de bestaande SIKB-opleiding ‘Veldwerk waterbodemonderzoek’ een blended learning vorm. Deze zeer succesvolle driedaagse cursus is bestemd voor veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren. Daarnaast is de opleiding relevant voor personen en organisaties die direct te maken hebben met (de resultaten van) veldwerk voor waterbodemonderzoek, zoals toezichthouders, opdrachtgevers, projectleiders en adviseurs. Voor de blended learning variant worden nu modules ontwikkeld die gedeeltelijk thuis of op kantoor zijn te volgen. Na het verwerken van de theoretische kennis volgt een toetsing in de praktijk.