Home > Platform Toezicht Bodem

Platform Toezicht Bodem

14-11-2019
Op donderdag 14 november 2019 bent u van harte welkom bij het BOVAG-huis in Bunnik voor een bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem.

Deze dag van het Platform Toezicht Bodem staat in het teken van:
Innovatie en Samenwerking bij Ketentoezicht Bodem

Op 14 november kunt u kennismaken met innovatieve tools en werkwijzen die nieuwe mogelijkheden geven voor ketentoezicht bij ontgraven, transporteren, bewerken en toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. 

Een bontgekleurde stoet van initiatieven en vernieuwingen trekt op 14 november naar het PTB in Bunnik: Het satellietproject van IL&T, Politie en NSO, met uitleg over de kansen van het gebruik van satellietbeelden. Verschillende apps voor beheer van uw eigen netwerk en voor registratie van activiteiten en toezichtsgegevens. Aan de hand van een aantal recente handhavingscases verkennen we hoe innovatie en samenwerking in de praktijk helpen bij het toezicht. IL&T geeft uitleg over haar nieuwe handhavingsstrategie, waarvoor samenwerking en innovatie belangrijke hulpmiddelen zijn.
 
We gaan samen in gesprek over hoe al deze tools inzetbaar zijn bij het bodemtoezicht. En over wat er nodig is om de kansen voor beter bodemtoezicht in uw dagelijkse praktijk te verzilveren. 

Ook is er aandacht voor de actualiteit, in de vorm van een workshop over het tijdelijk handelingskader voor PFAS op het programma.

Deze PTB-dag is voor toezichthouders en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, bevoegde gezagen en inspectiediensten, die in de praktijk werkzaam zijn in het bodemtoezicht of bestuursrechtelijke handhaving. Ook vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers, en teamleiders van toezichthouders bodem, zijn van harte welkom.

Deze platformdag wordt georganiseerd door het Platform Toezicht Bodem (PTB) samen met de DCMR en ODNZKG.

Klik hier voor het programma.

U kunt zich hier aanmelden.