Home > Platforms > Platform Toezicht Bodem > Bijeenkomsten Platform Toezicht Bodem > Platformdag Toezicht Bodem 16 november 2021

Platformdag Toezicht Bodem 16 november 2021

16-11-2021

We hopen u op dinsdag 16 november in het BOVAG-huis in Bunnik welkom te kunnen heten op de 24e bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem. We zullen natuurlijk de dan geldende corona-veiligheidsregels in acht nemen.

Op de platformdag op 16 november kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-)ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op bodem, grond, bagger en bouwstoffen.

In het plenaire ochtenddeel hoort u meer over het ‘Programma Verbetering Bodemstelsel’ van I&W. Dit programma moet leiden tot een verbetering van het Kwalibo-stelsel en gaat ook maatregelen formuleren voor versterking van toezicht en handhaving. Ook wordt ingegaan op de milieurisico’s van de circulaire economie en de dilemma’s die dat met zich meebrengt. Ook de wijzigingen in de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit, die gelijk met de Omgevingswet in werking zal treden komen in het ochtendprogramma aan de orde.

In de middag kunt u aan verschillende workshops deelnemen. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn onder andere:

  • Immobilisatie, wat te doen als een werk zijn functie verliest?
  • Hoe om te gaan met drugsafval?
  • Blockchain technologie toepasbaar bij ketentoezicht?
  • IBC-werken en AEC-bodem-assen
  •  ILT-onderzoek naar secundaire bouwstoffen
  • De handreiking voor beleid en toezicht voor asbest op/in de bodem van ‘druppelzones’ van asbesthoudende daken

We sluiten de platformdag af met een hapje en een drankje.

Deze PTB-dag is bedoeld voor toezichthouders en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, bevoegde gezagen en inspectiediensten, die in de praktijk werkzaam zijn in het bodemtoezicht of bestuursrechtelijke handhaving. Ook vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers, en teamleiders van toezichthouders bodem, zijn natuurlijk van harte welkom.

U kunt zich hier aanmelden.