Home  »  Agenda   »   Platformdag Toezicht Bodem 12 november 2020

Platformdag Toezicht Bodem 12 november 2020

Bijeenkomst 1: Toezicht in Transitie

12 november 2020, 9.30 – 12.15 uur

Toezicht met Maatschappelijke Meerwaarde
Quirine Diesbergen, Programmamanager Bodem bij IL&T vertelt op welke wijze de IL&T in het bodemtoezicht uitwerking geeft aan de IL&T-ambitie ‘Toezicht met Maatschappelijke Meerwaarde’.

Vernieuwing bodemtoezicht IL&T
Han Pret, adviseur en gedragsveranderaar bij IL&T neemt u verder mee in de vernieuwingen die IL&T doorvoert in het toezicht.

Pauze

Vernieuwing bodemtoezicht Omgevingsdienst
Kees Koudenburg, coördinator/teammanager Inspectie Reststoffen Bodem en Asbest bij DCMR, licht aan de hand van praktijkgevallen toe hoe de DCMR te werk gaat met de vernieuwingen van het bodemtoezicht.

Beleidsevaluatie Kwalibo
Willem Kattenberg van het Ministerie van I&W gaat in op de bevindingen en aanbevelingen van de Beleidsevaluatie Kwalibo en zal een doorkijk geven op hoe het vervolgtraject er uit gaat zien.

Afsluitend gesprek
Dagvoorzitter Henk Koster kijkt samen met u en de sprekers terug op hetgeen deze ochtend is besproken. Daarbij is er ook nog gelegenheid om vragen te stellen en natuurlijk ook om met de sprekers in discussie te gaan. 

Na elke bijdrage is er de gelegenheid om aan de spreker vragen te stellen. Aan het eind van deze ochtend wordt door de dagvoorzitter Henk Koster van SIKB samen met u en samen met alle sprekers teruggekeken.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden. Voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u informatie voor het inloggen op Microsoft Teams.