Home  »  ENBONieuws   »   Programma Symposium Bodem Breed is bekend!

Programma Symposium Bodem Breed is bekend!

Het geheim achter het succes van Bodem Breed? Volgens Peter van Mullekom, samensteller van het programma zit ‘m dat zowel in de breedte als de actualiteit van het programma. “We maken het programma helemaal met de sector. Bodem- en ondergrondprofessionals komen zelf met voorstellen voor onderwerpen, presentaties of hele sessies. Dat zorgt voor commitment, je kunt er zelf deel van uit maken.”

Bodem Breed staat bovendien bekend om z’n verbindende en interactieve karakter; een platform waar praktijk, beleid en wetenschap elkaar ontmoeten, kennis delen en nieuwe ideeën opdoen. Natuurlijk is er in al die jaren ook aan de succesformule gesleuteld, beaamt Van Mullekom. Zo heeft de overstap van een tweedaagse opzet naar een eendagsevent boven verwachting uitgepakt. “De eendaagse opzet maakt het ook makkelijker om jaarlijks van locatie te wisselen, een wens van onze deelnemers. We waren trouwens erg blij met het aanbod van HAS Hogeschool en ZLTO om dit jaar naar Den Bosch te komen. Het is een zeer geschikte locatie en we wilden deze keer ook graag een gastheer met een landbouwachtergrond.”

De 29e editie, op woensdag 8 november, belooft een boeiende en zeer actuele editie te worden. Wat kunnen we zoal verwachten? Van Mullekom: “Qua onderwerpen proberen we vooral naar de toekomst te kijken. Vanzelfsprekend besteden we – zo concreet mogelijk – aandacht aan de Omgevingswet en wat die voor de sector betekent. Het Aanvullingsbesluit bodem wordt bijvoorbeeld ook op Bodem Breed gepresenteerd. Verder komen vertegenwoordigers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een toelichting geven over het Vlaamse bodembeleid en besteden we aandacht aan wat de Omgevingswet betekent voor het werkveld toezicht en handhaving.”

Ook met onderwerpen gerelateerd aan het domein van gastorganisaties HAS en ZLTO – de landbouw –  wordt volop ingehaakt op de actualiteit. “Een van de thema’s is bodembiologie en de manier waarop in de landbouw met de bodem wordt omgegaan. Een andere presentatie gaat over de bijdrage van het landelijk gebied aan klimaatadaptatie. De circulaire economie komt uitgebreid aan bod, uiteraard in relatie tot bodem en ondergrond, met sessies over circulaire landbouw, circulair slib en circulair groen. En daarnaast wordt ingegaan op het omgaan met diverse stoffen. Zo is lood actueel vanwege de nieuwe normstelling vanuit het RIVM, asbest vanwege het probleem met puin, en PFAS zijn in het nieuws rondom Schiphol en Dordrecht.”

Benieuwd naar het volledige programma? Neem dan alvast een kijkje op bodembreed.nl. Op dit moment wordt ook de laatste hand gelegd aan het programmaboekje, vertelt Van Mullekom. Half september wordt het verspreid. Aanmelden voor het symposium kan zeer binnenkort bodembreed.nl, dus houd de website in de gaten.